DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

martes, 29 de mayo de 2018

Educació per Competències i Intel·ligència Artificial


Tots els centres catalans han endegat un nou sistema d’educació anomenat per competències. Sota aquesta novetat els docents han d’avaluar més les habilitats dels alumnes que no pas la memorització de coneixements. Molts professors ja s’estan queixant que això implicarà una baixada del nivell en l’ensenyament, que amb tanta complicació no s’estan impartint millor els coneixements sinó idiotitzant els nostres alumnes. En canvi els partidaris de l’educació per competències diuen que els escolars faran servir més les seves intel·ligències múltiples de manera integral, però ¿què és la intel·ligència? Ningú es posa d’acord tot i que fa pocs dies l’investigador en cap de Microsoft en Intel·ligència Artificial, Daniel Goldstein, va declarar a premsa el següent, que els programes d’intel·ligència artificial sols són intel·ligents quan disposen de moltíssimes dades memoritzades en el sistema. És a dir, sense un gran volum de coneixements adquirits un cervell cibernètic, com també humà, no pot esdevenir intel·ligent. O explicat d’una altra manera, un cap amb pocs coneixements no pot prendre massa decisions correctes. Aquest evidència invalidaria l’educació per competències que està endegant el Departament d’Ensenyament en totes les escoles catalanes, tot i que amb un agreujant, no hi ha cap experiència prèvia que asseguri que els nostres fills aprendran més i millor amb aquesta estratègia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario