DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

viernes, 20 de diciembre de 2013

CAMACHO I ZARAGOZA

L’amnèsia social és el desig de molts polítics. Ningú no sabrà qui va ordenar les escoltes entre la Camacho i la ex del Pujol, ningú podrà entendre quins pactes jurídics i polítics han enterrat l’afer del restaurant la Camarga. Amb la carpeta tancada del cas, Camacho i Zaragoza han brindat contents en la intimitat. Però el poble, enganyat en una democràcia que ens fa combregar amb rodes de molí, no pot albirar res davant el tap decretat pels jutges. Si la Camacho i en Zaragoza s’entenien en aquest assumpte no en trobarem mai cap prova fefaent. Els rumors corren i el poble se sent cada cop més estafat per uns partits, PP i PSOE, que enlairen un vel de secrets que, a manca d’informació classificada, no ens deixen saber la veritat.

martes, 17 de diciembre de 2013

CLÍO Y LAS AULAS: Ensayo sobre Educación e Historia Enrique Moradiellos

La primera parte del libro es una crítica lógica, histórica y fundamentada en hechos pasados y actuales de la pedagogía teórica que comportó reformas tipo LOGSE en Estados Unidos, Canadá, Francia, Suecia y España, y que hoy en día se extiende por América latina, un corolario de pruebas irrefutables que deshacen los pies de barro de una mal comprendida pedagogía constructivista. La segunda parte describe con todo detalle la historia de la historia, el camino que esta disciplina ha recorrido para descifrar el pasado de los humanos en donde el método resulta su talón de Aquiles, un método que debe alcanzar la objetividad desde las fuentes originales evitando las interpretaciones de segundos autores bajo sus inevitables prejuicios que entierran todo intento de impartir una educación real y objetiva. Ambas partes amagan una crítica mordaz hacia las pedagogías tóxicas que han llevado a la educación española a olvidar su pasado creando una generación carne de prejuicios y manipulaciones. (Barcelona, 17-12-2013)

sábado, 14 de diciembre de 2013

SER A L’ESCOLA Helena Esteve, Ruth Galve i Lluís Ylla

Ser a l’Escola és un llibre dens i regalat en detalls que proposa treballar més l’interior espiritual de l’individu per millorar l’educació. Tot i que a l’escola se li deriven massa sovint obligacions que la societat ja no sap fer, els autors, i amb summa humilitat, proposen que el món interior sigui un nou element a incorporar als nostres centres. Admeten, i amb valentia, que tenen por de voler proposar una moda, com tantes n’han passat per les nostres escoles, sense una garantia clara de millora educativa. Altre cop, i amb sinceritat digne de lloança, reconeixen que encara no tenen dades ni estudis que demostrin millores acadèmiques, morals i professionals amb la praxis del món interior a les aules. En algun moment parlen de religió com exemple d’aquest viatge a l’interior, tot que es desvinculen de qualsevol fe en concret, però sí conviden a fer que els nostres estudiants meditin, dialoguin i s’escoltin el seu interior en certs espais de l’horari lectiu. Potser, i en el fons, volen reintroduir una sensibilitat religiosa dins els continguts curriculars de l’ensenyament (pàg. 50, 51, 75 i 76), però per no ser titllats de dogmàtics, utilitzen la metàfora del món interior com a nova i renovada adaptació d’una religió que ha minvat considerablement en la nostra actualitat escolar i que s’ha diversificat davant la forta immigració pel nostre territori. En aquest sentit, i de manera sàvia, eviten molt sovint el concepte ànima tot i que el fet religiós ja s’albira en el pròleg del llibre on el periodista Antoni Puigverd afirma que els científics han estat els enterradors de Déu (pàg. 30), una opinió que molts científics i filòsofs neguen dient que la ciència ha estat la gran desenterradora de l’home. Ambdues són opinions on uns defensen el món interior, el previ a la religiositat, i uns altres el món extern, l’immediat de la matèria. Tot plegat l’etern conflicte entre un Jesús defensant la fe i un Tomás tocant la nafra. Aquí els autors exposen que la ciència no esdevé l’únic camí per a la veritat real, que aquesta ciència avui es troba fatigada i que la psicologia i el món interior poden esdevenir la ciència real de l’ànima (pàg. 78), assumptes que de base toquen el moll de l’ós dels conceptes. Per una banda pel fet que l’ànima no és ciència, no es demostrable, se sent, i per l’altra pel fet que la psicologia, al no posseir un paradigma central, esdevé un conjunt de coneixements però no una ciència estrictament dita. Cal aclarir aquí que la Física amb la Relativitat, la Biologia amb el Neodarwinisme, la Geologia amb la Tectònica de Plaques i la Química amb la Taula dels Elements Periòdics són ciències com a tal al posseir un paradigma o teoria central que tot expert en cadascuna hi combrega. Per desgràcia, la visió difusa que dels coneixements científics perceben els autor, afebleix els arguments elegants i profunds del llibre. Per exemple, en un moment del text (pàg. 81), els autors afirmen que el temps cronològic sempre ha transcorregut a la mateixa velocitat, quelcom contradictori amb la Relativitat que fa que funcionin els nostres GPS i amb el mateix concepte de velocitat que conté el temps en la seva definició (V=E/T). Una definició no pot contenir el concepte a definir ja que acaba sent un pensament circular, un peix que es mossega la cua, o com es diu en filosofia, una tautologia. Un triangle no pot definir-se com una figura triangular perquè una figura triangular és el propi triangle. Així doncs, el llibre no acaba de delimitar clarament la frontera entre el bo de la ciència i el bo de la fe. Molt sovint, i sota aquesta boira conceptual, l’assaig esdevé, tot i que força elegant, un pèl enrevessat, la qual cosa ofereix una lectura complicada d’entendre a la primera. Aquest fet ja el va assenyalar el M.H. Jordi Pujol quan va presentar el llibre el 14 de Novembre en el Centre d’Estudis que porta el seu nom, tot insistint que el text era molt interessant per a la nostra escola. Així doncs el concepte de món interior, eix vertebral de tot el llibre, no queda ni clar ni definit deixant que el lector se’n faci una idea intuïtiva, quelcom que recorda el llenguatge paracientífic i metafísic de molts corrents religiosos. Aquests elaboren una estratègia massa repetida, busquen els buits que encara posseeix la ciència per instal·lar-s’hi i declarar-se elles com la veritat superior. Exemples d’això en són la fe Baha’i, els testimonis de Yeovà i els Creacionistes, ara autoanomenats del disseny intel·ligent. En resum, Ser a l’Escola presenta molt bones idees educatives però no troba un fonament ferm on arrelar els seus conceptes. Ens proposa que cal deixar que la creativitat del propi alumne, sense ciència pel mig, trobi i treballi aquest món interior que tant s’ha perdut. Admeten els autors que aquest llibre no és un manual de praxis per aplicar a l’aula, sols una reflexió al respecte del què fer sense explicar encara detalladament com fer-ho. Tot plegat un llibre deliciós i profund que dona molt bones idees per a intervencions a les tutories i que convida a la reflexió en el silenci, la concentració i l’esforç d’un mateix per tal de millorar com a persona, fita la qual consta en tota educació ben fonamentada i que les nostres escoles sovint ja treballen en tutories, redaccions i orientacions a l’aula. Com sempre, tot és millorable. (Barcelona, 13-12-2013)

viernes, 13 de diciembre de 2013

RUBALCABA PARADOXAL

Els intents autonomistes catalans cada cop queden més justificats en detriment de la visió política d’alguns partits polítics que no s’adonen del desig d’una gran majoria. Altres partits com Convergència, ERC i la CUP surfegen a la cresta d’aquesta onada i és que amb la crisi econòmica, la mentalització dels catalans d’un balanç fiscal negatiu i la necessitat de divisa a les arques de la Generalitat, la gent i una majoria parlamentària ha despertat. Tot i així el Govern espanyol, PSOE o PP, no sembla del tot sensible a la situació catalana. Però el més flagrant és la postura del senyor Rubalcaba que defensant una reforma de la Constitución per a un estat federal, continua fent pinya amb el PP espanyol davant la pregunta formulada pel Govern català. Si guanyés un SÍ a l’estat i un NO a independent es recolzaria l’opció federal que diu defensar Rubalcaba i Navarro. Però el líder del PSOE diu que ni parlar-ne de tal consulta. En què quedem doncs? Defensa o no un estat federal? Com deia Gregorio Marañón, tot i que la veritat dels fets brilli, sempre s’esbatussaran els homes en la trinxera subtil de les interpretacions. La paradoxa dels senyors Rubalcaba i Navarro queda en la màxima d’Òscar Wilde, el camí de les paradoxes és el camí de la veritat. Per desgràcia ells sols ens volen imposar la seva.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

HIPERACTIVIDAD BAJO DUDA

El pasado 6 de diciembre el psicólogo clínico Joseph Knobel afirmaba en prensa que la hiperactidad no existía. Tras sus argumentos en la contra de un conocido diario muchas cartas surgieron a favor o en contra de la existencia del TDAH. Llevo veinte años impartiendo clases entre adolescentes con muchos hiperactivos por medio. ¿Qué decir de la hiperactividad? Pues que sí, que existe, pero no como una enfermedad sino como un mal hábito adquirido desde muy pequeños. Malas costumbres al dormir, abuso de azúcares antes de ir a la cama, ausencia de rutinas en casa, ausencia del esfuerzo en tales rutinas, ausencia de disciplina y de límites más la impulsividad que ello conlleva, son las causas probadas que muchos estudios clínicos han demostrado y que explican como la sociedad permisiva de hoy en día aumenta los casos de TDAH actuales. Hay más, ¿cómo un trastorno que se diagnostica por observación, y no por análisis clínicos, se trata con química? Parece más lógico pues que la hiperactividad resulta algo adquirido por unos malos hábitos que no debería tratarse con psicotrópicos, drogas que cuestan 30 euros la cajetilla y con efectos secundarios no deseados. Debo mencionar aquí que la mayoría de alumnos hiperactivos que he conocido sufrían algún desmayo en clase bajo tales narcóticos. Si un experto insiste que hay que priorizar los fármacos a los hábitos correctores, está haciendo un flaco favor al hiperactivo al tratarle como un enfermo paralizado y no como a una situación a superar. Sería como si a alguien olvidadizo por no utilizar la agenda se le recetaran pastillas. Convertir a un alumno en un enfermo significa transmutarlo en un inválido intelectual, alguien que luego es incapaz de superar con su propio esfuerzo el mal hábito adquirido y que espera que los fármacos le resuelvan el problema. Muchos de los hiperactivos que he conocido pasaron de esforzarse a tirar la toalla al poco de comunicarles su diagnóstico y rebajarles los niveles educativos por su supuesta invalidez. Es decir pasaron del TDAH al QTTT, que trabaje tu tía, ¿o éste, el QTTT, será el nuevo trastorno?

martes, 3 de diciembre de 2013

AUTORITAT I DISCIPLINA A L’AULA: II JORNADES DE SECUNDÀRIA

CONCLUSIONS I PROPOSTES Durant els dies 29 i 30 de novembre de 2013, en el Il·lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, ASPEPC-SPS va organitzar a Barcelona les "II JORNADES DE SECUNDÀRIA” sobre el principi d’autoritat dels docents. Durant aquestes es van impartir quatre conferències a càrrec d'experts de reconegut prestigi i renom –Javier Valle, Xavier Massó, Josep Playà i Adolf Tobeña-, als quals s’hi afegiren comunicats i taules rodones a càrrec d'altres experts. L'alt nombre d'assistents, la riquesa del debat i l'actitud participativa que va haver-hi en tot moment va comportar les següents conclusions. 1) Des de l’àmbit administratiu caldrien mesures legals que impulsessin la disciplina a l’aula a nivell de mitjans, família i centres educatius. El Principi d’Autoritat Docent esdevindria imprescindible en l’educació com una partitura li és a la música. Sense aquest marc legal moltes de les iniciatives docents resten sense recolzament clar davant les agressions que rep aquest col·lectiu. En aquest sentit cal remarcar que a un policia, que ostenta el Principi d’Autoritat, no se li exigeix que tingui carisma entre els ciutadans quan posa una multa, en canvi al món docent se li exigeix carisma fins i tot quan sanciona. 2) Caldria també que la veu docent es fes sentir més en els mitjans. Massa sovint parlen més d’educació pseudoexperts, que poc o gens viuen la realitat de l’aula, que no pas docents en actiu que sí la treballen dia a dia. Aquesta asimetria en els mitjans comporta que l’autoritat docent no sigui explicada amb claredat a famílies i societat. És més, moltes de les coses que els pseudoexperts promouen resulten tòxiques i letals envers el món educatiu nacional ja que són teories, tot i que ben construïdes, sense fonaments, fets i dades reals ben contrastades. 3) La idea que els nens són bons per natura i que l’educació els torna dolents esdevé totalment errònia davant les troballes publicades en prestigioses revistes internacionals, ans al contrari, els nens de ben petits es mostren egoistes i dèspotes envers els seus companys de guarderia. Passats els mesos, i amb la intervenció correctora dels educadors, el nombre de malifetes cau radicalment. Els camps de la psiquiatria i de la psicologia, i foren paraules del doctor Tobeña, han establert amb dades contrastades i experiments per arreu del món que la nostra ment està adaptada al càstig i els límits per tal de corregir els nostres gens innats que ens aboquen a comportaments agressius i contraris al bé comú. Sols es pot ser feliç, bon ciutadà i professional òptim quan valorem les coses assolides amb límits, esforç i càstigs. 4) Tant hi ha docents autoritaris que s’imposen com docents amb autoritat que la indueixen entre els alumnes. Ambdues estratègies, per separat o combinades, resulten igualment efectives. Tot i així, el docent que assoleix l’autoritat entre els seus alumnes ha hagut d’aplicar inicialment unes dosis autoritàries que els escolars han percebut com a límits de respecte i marc d’aprenentatge. Deia Gilbert K. Chesterton que no pot existir l’educació lliure, perquè si deixes a un nen lliure mai no l’educaries. Finalment, el docent que vulgui fer-se valer entre els seus alumnes cal que mostri seguretat en el control de la classe, que no perdi el control davant possibles provocacions, que demostri un ampli domini de la seva disciplina, que esdevingui coherent amb les normes que promet complint-les sempre que sigui possible, que es faci referent dels seus escolars per tal que aquests acceptin les seves directrius i que un docent amb autoritat no pot ser col·lega dels seus alumnes ja que els amics no tenen potestat de sancionar com ell sí ho ha de fer, però tampoc l’educador pot esdevenir enemic dels seus alumnes ja que té l’obligació de guiar-los i ajudar-los en la seva formació personal i intel·lectual. Aquests trets aquí descrits haurien de formar part de la formació dels futurs docents en el nostre país. ASPEPC·SPS c/ Pelai, 12, 4-F; 08001 Barcelona http://www.aspepc.cat ; http://sindicat.info

martes, 26 de noviembre de 2013

NAVARRA BAJO PEDAGOGOS

El pasado 22 y 23 de Noviembre se celebraron en Pamplona las Primeras Jornadas sobre Educación con las ponencias de grandes expertos en educación como Inger Enkvist catedrática de Lengua y Literatura Española en Suecia, Gregorio Luri pedagogo y doctor en Filosofía, Xavier Masó catedrático de Filosofía y Enrique Moradiellos catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura entre otros. El acuerdo entre todos los ponentes fue unánime, lo importante en educación es que el escolar estudie ya que ahora los alumnos suspenden más por el simple hecho que estudian menos. Insistieron los ponentes que para un buen sistema educativo en España deben existir estudiantes forjados bajo la máxima que quién estudia con horas y esfuerzo aprende, familias bajo el control de sus alevines en rutina, orden y silencio para su concentración y memorización, leyes estatales bajo un currículum nacional compartido y escuelas bajo maestros expertos en su materia que exijan y ayuden a sus alumnos. Todo ello está muy alejado de las corrientes pedagógicas españolas que redactaron las leyes LOGSE, LOCE y LOE que durante unos veinte años han sido letales para nuestros resultados académicos. De hecho todos los buenos maestros se convierten en verdaderos pedagogos pero no todos los pedagogos se transmutan en buenos maestros. Ciertamente las teorías de los pedagogos LOGSE fueron sólo opiniones sin argumentos comprobados que jamás, y repito jamás, demostraron aportar mejoras a la educación española. Así lo han demostrado los informes PISA y lo ratificó en la contra de La Vanguardia el pasado 26 de Noviembre Xavier Melgarejo, pedagogo y docente experto en el modelo educativo más exitoso en Europa, el de Finlandia. Si nuestros impuestos en educación persiguen crear individuos con criterio, buenas personas y competentes profesionales, el lobby de los pedagogos de la LOGSE los están exterminando. Como decía el pedagogo Xavier Melgarejo en su libro Amor y Libertad, en cada fracaso escolar no sólo se pierde un tanto por ciento del futuro PIB del país, sino también el desarrollo de este ser humano, único e irrepetible, el alumno.

martes, 19 de noviembre de 2013

THE SIMA DE LOS HUESOS SITE: A TAPHONOMICAL REVIEW (Atapuerca Range, Burgos, Spain)

THE SIMA DE LOS HUESOS SITE: A TAPHONOMICAL REVIEW (Atapuerca Range, Burgos, Spain) David Rabadà i Vives Museu de Geologia del Seminari de Barcelona Diputació, 231 08007 Barcelona, Spain drabada@hotmail.com ABSTRACT The Sima de los Huesos site, Atapuerca, contains an important sample of fossilised human bones of Homo heidelbergensis. The nature of the Sima de los Huesos human remains was interpreted as human burials but taphonomical review have given rise to a new interpretation. According to this new data revision this outcrop was originated by different taphonomical mechanisms. Competition between Homo and other predators for the cavity, accidental death by falling into the pit and a feeding trough for felines and canines while the cave had other entrances blocked nowadays, explain this fossil association. The bears fell by accident or die while hibernating there. Homo could suffer sometimes the similar fate but they were victim of large felines or others that ate human remains inside or around the pit. Foxes and other scavengers came later for feeding. The water flows in the cave during heavy rainfalls produced dispersion, mixing and abrasion in all these skeletal remains. During all these processes a low sedimentation rate and a continuous supply of corpses produced the observed fossil concentration. Key words: Taphonomy, human burials, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Sima de los Huesos, Atapuerca, Pleistocene. INTRODUCTION In Sima de los Huesos site more than thirty-two Homo remains were found in only four cubic meters of sediments. These were attributed initially to archaic Homo sapiens (Arsuaga et al., 1993; Bermúdez de Castro et al., 1997) but later they were identified as Homo heidelbergensis (Pérez et al., 1999) and the Sima de los Huesos site contains the highest concentration of these primitive Homo around the world (Bermúdez de Castro et al., 2004). Nowadays this condensation of hominid fossils has been explained as human burials by this primitive Homo who threw their dead relatives to the cave site as a symbolical act (Arsuaga & Martínez, 1999; Arsuaga, 1999; Carbonell et al., 2003; Carbonell & Mosquera, 2006). If this hypothesis is true we would be at the first human funeral rite. This paper reviews the current taphonomical references about it. THE SIMA DE LOS HUESOS SITE The Sima de los Huesos fossil association was originated between 205,000 and 325,000 years ago (Parés et al., 2000) but other investigations talk about 400,000 and 500,000 years ago (Bischoff et al., 2003; Bermúdez de Castro et al., 2003). This fossil site is located at the bottom of a chasm of 13 meters high which falls at the end of a dark gallery of 400 meters as cave profiles have been shown by different authors (Arsuaga et al., 1993; Arsuaga et al., 1997; García & Arsuaga, 2011). At the bottom of the vertical shaft which gives access to the Sima at present, there is an opening at the end of the Sima furthest from the bone pit and topographically one or two meters above it. This passage is completely blocked by large boulders at present, but clearly at some time in the past it was not blocked. This and other entries were described in the Sima de los Huesos site (Arsuaga et al., 1997). For instance, some rocks falling are around the Sima area which involves an old upper entrance during the Middle Pleistocene (Carbonell & Mosquera, 2006). Inside the Sima de los Huesos site only predators have been identified. The Sima de los Huesos site contains a bone-bearing breccia with clayish matrix mainly composed of Ursus deningeri (MNI: 176), Vulpes vulpes (MNI: 21), Canis sp. (MNI: 1), Panthera leo cf. fossilis (MNI: 3), Panthera sp. (jaguar-size; MNI: 1), Felis silvestris (MNI: 1), Lynx pardinus spelaeus (MNI: 2) Martes sp. (MNI: 1), Mustela nivalis (MNI: 2), Mustela putorius (MNI: 3) and Meles meles (MNI: 1) (García, 2003). Therefore this Homo heidelbergensis concentration in the Sima de los Huesos site is associated with bone remains of other carnivores, especially bears and foxes where the main predators with 50 percent of individuals estimated were bears, followed by humans with 11 percent and foxes with 8 percent. The rest, felines, wolves and weasels are a minority (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). Therefore, the Sima de los Huesos fossil association has a general absence of herbivores and a clear predominance of bears, hominids and foxes. On the other hand, and when Homo stayed in cavities, they carried preys inside for consumption, producing many cut marks on the bones and collections of stone tools as Cueva del Angel (Barroso et al., 2011). This fact doesn’t happen in the Sima de los Huesos site (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001), although only one hand axe was found (Carbonell et al., 2003; Carbonell & Mosquera, 2006). The Sima de los Huesos human remains are mixed with others mammals bones and without anatomical connections (Arsuaga et al., 1993) and thirty-two individuals were computed from tooth, jaws and limbs (Arsuaga et al., 1997). For instance, the human remains from Sima de los Huesos, but never entire bodies, have allowed to infer 27 complete long bones to estimate for each bone an average body stature about 163.6 cm for the Sima de los Huesos hominids (Carretero et al., 2012), therefore there aren’t complete human skeletons with anatomical connections in the Sima de los Huesos outcrop until today. The total number of skeletal parts and the inferred number of human individuals show that some 60 % of the bodies’ bones are missing, particularly vertebra, cranial elements and phalanges (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). The fossil assemblage shows high amount of jaws and limb bones as femurs, humeri and tibiae which are more frequent than scarce ribs, vertebrae and metacarpials. Therefore there is a clear predominance of arms and legs remains in the Sima de los Huesos site. On the other hand, and according to the tooth studies, the 52 percent of these human remains were adolescents and young adults. In fact, 60 percent of them were less than 19 years old and 90 percent less than 27 (Bermúdez de Castro & Nicolas, 1997; Arsuaga, 1999). There are only the testimonial presence of one individual under the age of 10 years in the Sima de los Huesos site (Bermúdez de Castro et al., 2004). Human bones surface shows a lot of information too. There are many human cranial remains with abrasions and fractures caused by impacts over human remains (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). In addition, more than 24 % of the bones are eroded showing abrasions over surfaces of fractures. (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). On the other hand, moreover fifty percent of the human remains at Sima de los Huesos are affected by bite marks, especially femora at 96 percent and, in general, on limb bones. RITUAL BURIALS AT THE SIMA DE LOS HUESOS Different articles propose that there were a ritual burials in the Sima de los Huesos site. In summary, there are four aspects which involve this recognized interpretation. The first is the absence of herbivores inside this outcrop, the second the highest concentration of Homo heidelbergensis around the world, the third an Acheulean handaxe and the fourth the human mortality distribution. The absence of herbivores would involve that carnivores didn’t used the site as a den and therefore they didn’t introduce the human remains into the cave in order to eat because not one single herbivore was ever carried (Arsuaga et al., 1997). It is more likely that human and bear bodies were already there and that carnivores came into the cave to eat the carrion. However, the large number of foxes, and the presence of other carnivores, does not favour the hypothesis that carnivores visited the site only to scavenge and eventually died there by natural causes, and would favour the natural trap hypothesis to explain the carnivore accumulation. Moreover, the age-at-death profile of the bear sample in Sima de los Huesos fits better with a catastrophic profile than with an attritional pattern (García et al., 1997). In the end, if human bodies didn’t introduced by big predators which involves that they were carried by human (Arsuaga et al., 1997). The second aspect about human burials at Sima de los Huesos site is the bone remains concentration. These fossil remains are mostly concentrated inside a quite discrete sedimentary level, which cannot be explained by any kind of catastrophic event (Carbonell & Mosquera, 2006). In Sima de los Huesos site more than thirty-two Homo heidelbergensis remains were found in only four cubic meters of sediments, the highest concentration of Homo heidelbergensis around the world and the most complete collection of Middle Pleistocene Homo too (Bermúdez de Castro et al., 2004). This condensation of hominid fossils indicates human burials by this primitive Homo who threw their dead relatives to the cave site as a symbolical act (Arsuaga & Martínez, 1999; Arsuaga, 1999; Carbonell et al., 2003; Carbonell & Mosquera, 2006). The third aspect about ritual burials at Sima de los Huesos site is an Acheulean handaxe. Carbonell defends that Sima de los Huesos was never a hominid occupation place, since no traces of habitation has been discovered, nor a carnivores net, because there are not herbivores remains (Carbonell & Mosquera, 2006). In fact, Sima de los Huesos contains a large variety of carnivores, such as foxes, large felidae, wolfs, mustelids, and bears. The presence of these specimens may be explained as several events of natural falling, hibernation and catastrophic death, particularly clear for the bears’ case. This may be supported by the fact that all these specimens are present along the whole sedimentary sequence. On the contrary, human remains are mostly concentrated inside a quite discrete sedimentary level. The finding of an Acheulean handaxe at the Sima de los Huesos cave site casts light on the evolution of human behaviour during the Middle Pleistocene. It is a finely flaked quartzite handaxe, which is associated with the hominid assemblage. The particular nature of the deposit involving its taphonomy, palaeontology, and technology points to a symbolic meaning both of the tool and the human accumulation. This would support the hypothesis of human mortuary practices at the Sima around 400 kyr ago. This discovery allows us to extend human complex behaviour and symbolism of mortuary rituals 300 kyr earlier than broadly heretofore accepted (Carbonell & Mosquera, 2006). A use-wear analysis could not demonstrate conclusively as to whether this object was actually used, due to erosion of piece’s edges; however, it would seem quite clear that it was not made to be used in the Sima, since the latter was clearly not employed as an occupation site and it was thrown to the chasm as a symbolic act during a ritual burial (Carbonell & Mosquera, 2006). The last aspect about an anthropic origin for the accumulations at the Sima, and according to the tooth studies, is the lack of infants and children with an abnormally high percentage of adolescents and prime-age adults. Also, the number of adults over the age of 20 years is lower than expected in normal models (Bermúdez de Castro & Nicolas, 1997; Arsuaga, 1999). This mortality distribution could be the result of a catastrophe as a sudden death for all the Sima de los Huesos human individuals before the ritual burial (Arsuaga, 1997). Bocquet-Appel and Arsuaga discarded the hypothesis that the site was a primitive cemetery, suggesting instead that the mortality distribution could be the result of a catastrophe, although they did not specify the origin of the accumulation (Bocquet-Appel & Arsuaga, 1999). Considering the biases of the human bone collection, the presence of one hand axe, the human remains concentration and the absence of herbivores, the recognized interpretation is that in the Sima de los Huesos there was an accumulation of human bodies where carnivores were not responsible for the accumulation of the human remains which would indicate the accumulation of human remains could be either catastrophic or the result of a mortuary practice and this explanation should be considered the null hypothesis for future tests (Arsuaga et al., 1993). TAPHONOMICAL DATA REVISION The problem of Sima de los Huesos site is the absence of similar outcrops with equivalent geology and fossil assemblage. The main findings about treatment of the dead during the Pleistocene age come from repeated studies of cut marks, scraping marks, bone breakage of human bones regarded as purposive mortuary practices (Ullrich, 1999) but all these factors are not observed at the Sima de los Huesos site. The occurrence and situation of this outcrop has very few known parallels for the Palaeolithic record. The only remotely analogous finding might be the Cueva del Angel, near Córdoba in Andalusia (Barroso et al., 2011), where a very deep cleft has been identified with animal food refuse, hand axes and human remains inside. At any rate, Sima de los Huesos site only contains human and carnivores remains while Cueva del Angel represents something very different. The assemblage of large herbivores in the Cueva del Angel corresponds to an accumulation of anthropic origin during a long period from the end of the Middle Pleistocene to the beginning of the Upper Pleistocene where humans brought large quantities of meat into the cave, essentially horses and bovids, in the form of dismembered and cut (Barroso et al., 2011). Cueva del Angel fossil assemblage shows an appreciable number of cutmarks and striations (9% of the material) related to defleshing, filleting and disarticulation, and high proportion of burnt elements (88% of the material) while this characteristics doesn’t exits at Sima de los Huesos fossil assemblage. Therefore this outcrop hasn’t direct taphonomical relation with Sima de los Huesos outcrop. Cueva del Angel was a site of intense and continuous occupation for butchering and cooking of animal meat resources predated and transported into the cave by humans and Sima de los Huesos wasn’t it. Therefore, and at the moment, we have to focused our attention in taphonomical and geological data of the Sima. Lost human remains At the Sima were identified thirty-two individuals from 1300 skeletal parts (Arsuaga et al., 1997). This fact offers a very important information. The total number of skeletal parts of thirty-two Homo heidelbergensis is much higher than these 1300 skeletal parts. In fact, they would have to be more than 3.000 which indicates two things. The first, more than sixty percent of the original remains is missing, especially skulls, phalanges and vertebrae (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001), and the second this association fossil shows a dispersion of large bones. If human remains were carried as a sepulchral rite within in a pit we have to suppose that these were whole bodies and not parts of them. Therefore, we should find dispersion and dismantling lower than this sixty percent of missing remains. All these percentages involve a partial and selective transport of human bones at Sima de los Huesos site (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997, Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). Abrasions on bones There are many cranial remains with abrasions. Some authors have said that these injuries were caused by impacts of stones when they were fighting or playing to each other (Arsuaga, 1999), but it seems more logical that these scars were produced when water currents reworked the human remains in the cave because there are no signs of cranial healing. People would think that these abrasions were caused by impacts when human bodies fell in the chasm. Weigelt (1989) and White (White et al., 1984) described bone trauma in fallen animals in potholes as a trap but there is a problem with the Sima. When some animals fall in a pit inaccessible to predators they tend to generate fossil associations without bite marks while human remains in the Sima are full of them. On the other hand, and according to the hypothesis that other humans threw dead bodies to the 13 m shaft, it was performed an experiment using human bones to determine the degree of breakage by dropping them from a 13 m height on to a hard concrete surface (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997). In the event, most of the bones did not break or were damaged in any way. Altogether the proportion of complete bones was 82%, very different from the 3% in the fossil assemblage of the Sima. This fact does not support the hypothesis that other humans threw dead bodies into the pit (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997). It should be added that fossils from the undisturbed deposits showing evidence of rounding because they had 24 % of transverse breaks rounded and 20 % of spiral breaks (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997). It is assumed that transverse breaks occur when bones are partially mineralized, and spiral breaks occur at or soon after death. The greater degree of rounding on the transverse breaks indicates that the process producing the rounding must have operated at a time considerably after burial and it suggests reworking as a result of movement of the bones in the sediment. It has been demonstrated that abrasion by silty clay matrix may produce rounding of fossilized bones more rapidly than fresh bone, which again suggests modification some time after deposition (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997). In summary, the fossil association of the Sima were mixed and eroded by the cave water currents. Bite marks on bones The Sima de los Huesos human remains show many bite marks on the majority of bones (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). The abundance of bears found with humans suggested that those predators perpetrated these bite marks (Rabadà, 2001), but bears chew bones producing a characteristic pattern with rounded epiphyses (Weigelt, 1989; Domínguez-Rodrigo, 1994) which is not found on the association of the Sima de los Huesos human fossils. Namely, there are bite marks from bears on bears bones but not over human bones. On the contrary, there are bite marks from felines or foxes on human remains but not over bear bones. All these reasons indicate that bear and human remains were separated at the first time and was mixed later by water currents which involved the observed abrasion on bones. For instance, occasional excavation of in situ and ex situ deposits near a vertical cave entrance at the formerly mined Plio-Pleistocene Gondolin paleocave system has yielded large and diverse samples of faunas including isolated hominin and non-hominin remains mixed and eroded by cave water currents (Adams et al. 2007). This study highlights the variation in taphonomic processes that can occur within a single cave system, and the complex pre- and postdepositional geological and hydrological processes that can influence the history of karstic fossil assemblages. At the moment it has been conclusively demonstrated that the bears entered the Sima separately from the humans (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001; Fernández-Jalvo, 2003) and therefore bears didn’t produce the human bone accumulation in the Sima de los Huesos site. On the other hand, a very close relative of the extinguished bear cave, the current European bears, eats its preys outside caves without moving them to the cavities. In fact, they used to hibernate inside caves where they sometimes died and ate themselves producing the rounded epiphyses. This process explains the accumulation of bear bones inside cavities (Haynes, 1983; Weigelt, 1989; Domínguez-Rodrigo, 1994) and bears fossil association in the Sima where they ate themselves inside the cave (García & Arsuaga, 1997; García, 2003). Another important aspect between bears, Homo and other carnivores is the close relation between these species. Bears, Homo heidelbergensis, lions and hyenas used caves as a temporary shelter for millennia, bears as a hibernation place, lions and hyenas as den and humans as a campsite. In summary, the common situation between them was their specialized carnivorous strategies as predators, their competing for similar food resources and caves as a resting place. Therefore Atapuerca range represented an area of ecological competition between these species. In this context, the distribution of human ages shows new information. Human ages distribution Fossils can reflect the mortality rate of the original population. Infant mortality rate in current hunter-gatherer is very high followed by old people (Jones et al., 1992; Howell, 1979) which also occurred in Neanderthal or Homo heidelbergensis populations (Trinkaus, 1995). In fact, the most appropriate name for Homo heidelbergensis is Homo neanderthalensis because some authors talk about a gradual succession of two different chronospecies, Homo heidelbergensis first and Homo neanderthalensis later (Bermúdez de Castro et al., 2004). This data involves that Homo heidelbergensis and Homo neanderthalensis are the same species. In addition, the high variability found in the Sima de los Huesos site indicates that Neanderthals contain the old heidelbergensis chronospecies without any taxonomical problem (Arsuaga & Martínez, 1999). Recently Chris Stringer thinks that the Sima de los Huesos material belongs to the Neandertal clade, and perhaps represents a primitive form of Homo neanderthalensis (Stringer, 2012). Even so, the last spanish authors keep the name Homo heidelbergensis instead of Neanderthal in their publications for practical reasons (Arsuaga & Martínez, 1999; Bermúdez de Castro et al., 2004). In any case, and if the Sima de los Huesos site was generated as intentional burial by Neanderthal populations, it should contain a high number of children and elders, but according to published data, 52 percent of human remains were adolescents and young adults. On the other hand, 60 percent of them were less than 19 years old and 90 percent less than 27 (Bermúdez de Castro & Nicolas, 1997; Arsuaga, 1999). The fragile and delicate remains of infants and children are more severely affected by the action of biostratinomic and fossildiagenetic agents than bones from adolescents and adults. Moreover caves minimize weather action (Hill, 1979; Haynes, 1980). In fact, two hyoid bones and nearly 30 middle ear bones were found in the Sima de los Huesos site (Martínez et al., 2012). Therefore the fossil preservation in Sima de los Huesos site is excellent and the distribution of human ages has to reflect the original corpses number. Accordingly, humans between 0 to 11 years old and over 27 were underrepresented in the Sima de los Huesos site. This predominance of middle age and scarcity of infants and old individuals doesn’t indicate a mortality rate, but something very different, an accident risk rate (Rabadà, 2001). Teens and young adults tend to be fearless and they go away from households more than babies and old people. This fact involves high risk of contingencies for young humans but this accident was not falling inside the hole because the low skeletal fractures rate observed invalidates this hypothesis (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). Thus, the main input mechanism of human remains was another. For instance, other authors discarded the hypothesis that the site was a primitive cemetery because the mortality distribution was the result of a catastrophe for all the Sima de los Huesos human individuals, although they did not specify the origin of the accumulation and didn’t explain this human remains concentration (Bocquet-Appel & Arsuaga, 1999). The percentage of human bones shows us a new perspective about this kind of accident. Percentage of bones We have seen that there is a clear predominance of human arms and legs remains in the Sima de los Huesos site. Limb bones as femurs, humeri and tibiae are more frequent than ribs, vertebrae and metacarpials, which are very scarce. All these percentages involve a partial transport of bones at Sima de los Huesos site (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997, Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). The fact that some 60 % of the bodies’ bones are missing, particularly vertebra, cranial elements and phalanges (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001), seems to support too this selective transport. In addition, limbs contain a large quantity of meat for feeding while ribs, vertebrae and metacarpials don’t because they contain relatively little nutritional value (Bailey, 1993). Lions, leopards, hyenas or others produced this kind of bones accumulation with predominance of arms and legs. In fact, carnivores rarely fragment metacarpials. For instance, phalanges are nearly absent at many modern hyena dens, and fossil carnivore accumulations often exhibit low numbers of them (Hutson, 2008). Moreover fifty percent of the human remains at Sima de los Huesos are affected by bite marks, especially femora at 96 percent and, in general, on limb bones. Different patterns between anatomical elements and size of tooth marks have found on human bones (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997). Femora, tibiae, humeri and radii were more chewed by small scavengers. On the other hand, pelvis, and lumbar vertebrae were chewed by big predators. In fact chewing-marks by small carnivores are absent on the last elements. Therefore, these marks follow, from high to low abundance, the consumption sequence for flesh ingestion, with highest percentages on pelvis and lowest on ulna and radius (Blumenschine, 1986). Therefore, a big carnivore is considered to have had priority access to the human bodies of SH, because hindquarter (axial parts) are affected by their teeth in higher proportions than is present in other elements. Small carnivores activity, therefore, is consistent with scavenging rather than predation (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997). All these carnivores produced the first human bone association with high percentage of limbs. Later cave water currents transported and eroded the bones. Carnivores who made bite marks over human remains at Sima de los Huesos site is not clear (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001) but some authors think that Panthera leo fossilis and Vulpes vulpes were carnivores which produce the main bite marks (Bermúdez et al., 2004). At the moment we can say that incisions over human bones were caused by wolves, foxes and some big feline. The last of them had access to the remains before canines (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). Opportunistic predators as lion or leopard used to concentrate bone preys. Since Pleistocene hominid hunter-gatherers are regarded as apex carnivores in a competitive carnivore guild (Eaton, 1994). The total of some 32 individuals at Sima de los Huesos site as preys would not be out of character with a comparatively low rate of predation on ancient humans by medium or large carnivores at the site. Therefore large carnivores hunted human individuals during Pleistocene and many carnivore species was involved. Spotted hyenas, and their proximal Pleistocene ancestors, Crocuta spelaea, are known to dig up buried humans in Ethiopia, and equivalent examples come from some Late Pleistocene caves with Neanderthal remains in Southwest France, and also in Monte Circeo, Italy. Moreover hyenas use to break bones with high intensity (Palmqvist et al., 2011). According to low fracture level in the Sima de los Huesos fossil association hyena was not the main bone-cracking producer. At the moment, big felines ate first human flesh near the Sima de los Huesos site and later scavengers chewed the rest. Absence of herbivores The absence of herbivores in the Sima site is not strange. Some caves are known in a great variety of circumstances where it is unusual to find carnivores being the only fossil animals. For instance, the reconstructed taphonomic and paleoenvironmental contexts of 4 million-year-old partial hominid skeleton (Stw 573) from Sterkfontein Member 2 shows a mammalian faunal assemblage associated stratigraphically with the hominid dominated by cercopithecoids (Parapapio and Papio) and felids (Panthera pardus, P. leo,Felis caracal, and Felidae indet.) but not herbivores. In addition, the assemblage is characterized by a number of partial skeletons of bones across all taxonomic groups. In fact there is scant indication of carnivore chewing in the assemblage (Rayne et al. 2004) as the Sima occurred. Another example is the late Pleistocene asphalt seeps of Rancho La Brea where their assemblage of carnivores with large number of dire wolf and sabertooth cat specimens are more frequent than herbivores remains. The hypothesis that predators engaged in intense competition for trapped prey, explains their predomination and the mechanism of this predator trap (McHorse et al. 2012). Therefore the predominance of carnivore specimens in the Rancho La Brea deposits has long been explained by a scenario in which a prey animal was trapped and attracted large numbers of carnivores who became trapped (Spencer et al. 2003). However, patterns of skeletal part representation for the seven most common species demonstrate that complete skeletons are not present. Water transport, as Sima de los Huesos site, is ruled out as the primary process responsible for removing skeletal elements based on abrasion data. Instead, the feeding activity of carnivores and the ecological context appear to have been an important factor in the formation of the assemblage (Spencer et al. 2003). In summary, very different landscapes and contexts explain the predominance or absence of herbivores in cave deposits. Therefore, the scene context is very important for knowing bones association factors. The Sima was located on small range far away from the plains. If those big felines haunted herbivores they killed and ate them in the plains around the current Atapuerca range. Herbivores don’t stay a long time inside mountains and forests because they prefer open fields to avoid predators and inside caves there is not grass for them. In addition, large predators as lions and leopards move corpses only hundred meters (Schaller, 1972; Kitchner, 1991; Bailey, 1993) but the Sima de los Huesos was a long way from the plains. On the other hand, the carnivore taxonomic diversity found in Sima de los Huesos is particularly high likely corresponding to high ecosystem productivity (García, 2003) which involves two things: there were a lot of herbivores living in those plains and the Atapuerca range represented an area of ecological competition between all theirs carnivores, Homo included. The last suffered a high risk of contingencies as depredation by big carnivores which explains the predominance of middle age and scarcity of infants and old individuals. In and out The next problem to solve is how big felines came in and out of the pit if they really ate human flesh at the bottom of the chasm. They ate young and inexpert humans while canines came later for scavenging (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). Nowadays the Sima de los Huesos site is located at the bottom of a chasm of 13 meters high but caves change a lot during geological processes. In fact, water does not dilute limestone in a karst system entering and exiting through the same place. The cavities formation produced accesses higher than others. Water flows inside by first entrances and escapes by lower. Collapse and debris flows happen during this process burying old entrances and exits. Therefore, there were more accesses in the Sima de los Huesos. Felines and canines came in and went out of or around the actual cavity through all these old buried caves by slumps. In fact, there are different blocked passages in the Sima. At the bottom of the vertical shaft which gives access to the Sima at present, there is an opening at the end of the Sima furthest from the bone pit and topographically one or two meters above it. This passage is completely blocked by large boulders at present, but clearly at some time in the past it was not blocked. This and other entries were described in the Sima de los Huesos site but they were discarded and considered as old passages sealed 400,000 years ago (Arsuaga et al., 1997). Nevertheless some rocks falling are around the Sima area which involves an old upper entrance during the Middle Pleistocene (Carbonell & Mosquera, 2006). Nowadays there is no age data about it and the slump age is not studied. In any case, all those cavities, or one of them, were the access at that time explaining entrances and exits of carnivores to the pit or a feeding place around the cave. They produced the primary accumulation of human remains which was transported and reworked by water currents later. When the cave was closed by slumps, the only entrance was the actual pit where accidental falling introduced bears during the hibernation while humans frequently lived near these cavities being potential victims for large predators. Concentration of bone remains The Sima de los Huesos outcrop shows a high concentration of human bone remains with excellent fossil preservation (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). The discussion about this site has to be focused on concentration mechanisms of bones. There are many causes which accumulate skeletal remains in caves and caverns (Weigelt, 1989; Brain, 1958; Behrensmeyer, 1978; Brain, 1981; Andrews, 1990; Domínguez-Rodrigo, 1994). The presence of vertebrate fossils in caves can be caused by rodents or predators carrying the bones, hibernation, reproduction, natural traps, mud and debris flows, sudden death by karst collapse, flooding inside cavity or illness of a group of organisms. All these mechanisms have explained the presence of skeletal remains inside caves, but not necessarily its concentration. There are three contexts which can produce this fact. First context is continuous supply of corpses for a short period of time (Andrews, 1990), second is eventual supplies for a long time (Andrews, 1990) and third a low sedimentation rate (Rabadà, 1990). Combinations of these three contexts accumulate and concentrate bones inside caves. The first, continuous supply of dead bodies is common in colonial animals. An example of this are bats (Andrews, 1990), but the hunter-gatherers current population density is very low (Jones et al., 1992; Howell, 1979) as well as social predators as wolves and felines (Vicente et al., 1999). Predators need large areas for survival which involves a very low population density. On the other hand, the absence of cut marks in Sima de los Huesos bones indicates that there was not a substantial hominid colony inside or near the pit. Therefore, the concentration of corpses in the Sima was given by other processes. The second reason for the concentration of bones, slight remains contribution for long periods, has many examples like feeding regurgitation by owls and eagles (Andrews, 1990), feeding troughs (Brain, 1958), falls into trap chambers (Morris, 1974; White et al., 1984; Andrews, 1990), troughs (Vrba, 1980) and hibernating places (Kurtén, 1958; Kurtén, 1976). Feeding troughs near the Sima site were an easy interpretation for human remains in the Sima de los Huesos outcrop. This situation involves continuous and eventual supply of corpses producing the bones concentration. The third context, low sedimentation rates allowed too the observed concentration of bones. Cave clays belong to limestone non-soluble fraction. Cavities are due to calcium carbonate dissolution. High percentage of limestone is soluble in water, but a small part of clays are not. Therefore, clay generation during a cave formation is scarce and karst cavities don’t usually involve rapid burial mechanisms (Smith, 1975; Atkinson & Smith, 1976; Sorriaux, 1982). This context involved the observed low sedimentation rate inside cavities. The idea is simple, many bones inside a low clay percentage produces a level of bones condensation. This new explanation is contingent with three more aspects from Atapuerca site. The first is the observed abrasion in 24 percent of human remains (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). The low sedimentation production allowed a high bone transport rate inside karst, which involved the observed bone fragmentation and abrasion by reworking. More than 24 % of the bones are eroded by water currents which transported this first fossil assemblage inside the chasm (Andrews & Fernández-Jalvo, 1997; Fernández-Jalvo & Andrews, 2001). The second reason is the mixed fauna found in the Sima de los Huesos site which happens very often in fossil condensation levels. And the third aspect was the different sedimentation ages found in the outcrop. According to a first sample this age was between 325,000 to 205,000 years old (Parés et al., 2000), but another measure proposed an age between 400,000 to 500,000 years old (Bischoff et al., 2003; Bermúdez de Castro et al., 2003). Condensation levels mix fossils from different ages as in the Sima de los Huesos happened. This data dispersion was due to a low sedimentation rate in the Sima de los Huesos pit. Given the actual time scale by palaeomagnetism and uranium thorium, much of this fossil human accumulation covered a substantial time span in excess of 100,000 years. For instance, the Rancho La Brea tar pits reveals a complex history of accumulation, concentration and diagenesis for specimens found there. Radiometric dating of 46 bones from Pit 91 documents at least two episodes of deposition, one from 45,000 to 35,000 yr and another, shorter interval from 26,500 to 23,000 yr. (Friscia et al. 2008). In summary, a continuous supply of corpses for a long period of time and a low sedimentation production produced the observed fossil concentration at the Sima de los Huesos. One handaxe The only one hand axe found in the Sima de los Huesos was considered as a symbolic act during a ritual burial when Homo heidelbergensis threw this tool into the chasm (Carbonell & Mosquera, 2006). Traceology studies reveal that the hand axe does not show use-wear traces because there is microscopic erosion on the edges of the hand axe. According to experimental data, this abrasion was produced by sandy sediments (Carbonell & Mosquera, 2006). Therefore, this hand axe was a reworked element as the rest of human remains. CONCLUSIONS A monolithic interpretation does not explain natural processes because these are consequences of a network of causes. The Sima de los Huesos fossil association was considered only as a human burial site by other authors, but according to geological and taphonomical data review this outcrop was originated by different mechanisms. Competition between Homo and other predators for the cavity, accidental death by falling into the pit and a feeding trough for predators while the cave had other entrances blocked nowadays explain this fossil association. Furthermore, there had been time differences between bears, humans and others bone remains accumulations events. The bears fell by accident or died while hibernating there. Homo was victim of large predators that carried the corpses inside or around the pit. Foxes and other scavengers came later for feeding. The water flows in the karst during heavy rainfalls produced dispersion, mixing and abrasion in all these skeletal remains. During all these processes a low sedimentation rate or a continuous supply of corpses produced the observed fossil concentration. REFERENCES Adams, J., Herries, A., Kuykendall, K. & Conroy, G. 2007. Taphonomy of a South African cave: geological and hydrological influences on the GD 1 fossil assemblage at Gondolin, a Plio-Pleistocene paleocave system in the Northwest Province, South Africa. Quaternary Science Reviews 26 (19-21): 2526–2543 Andrews, P. 1990. Owls, Caves and Fossils: predation and accumulation of small mammals bones in caves with analyses of the Pleistocene cave faunas from Westbury-sub-Mendip, Somerset, UK. British Museum (Natural History). London. 231 pp. Andrews, P. & Fernández-Jalvo, Y. 1997. Surface modifications of the Sima de los Huesos fossil humans. Journal of Human Evolution, 33, 191-217. Arsuaga, J.L. 1999. El Collar del Neandertal. Col. "Tanto por saber". Ediciones Temas de Hoy. Madrid. 311 pp. Arsuaga, J.L. & Martínez, I. 1999. La Especie Elegida. Col. "Tanto por saber". Ediciones Temas de Hoy. Madrid. 342 pp. Arsuaga, J.L., Martínez, I., Gracia, A., Carretero, J.M. & Carbonell, E. 1993. Three new humans skulls from the Sima de los Huesos Middle Pleistocene site in Sierra de Atapuerca, Spain. Nature, 362, 534-537. Arsuaga, J.L., Martínez, I., Gracia, A., Carretero, J.M., Lorenzo, C., García, N. & Ortega, A.I. 1997. Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Spain) the site. Journal of Human Evolution, 33, 109-127. Atkinson, T.C. & Smith, D.I. 1976. The erosion of limestones. In: T.W. Ford & C.H. Cullingford (eds) The Science of Speleology. 151-177. Acad. Press London. Bailey 1993. The African Leopard. New York: Columbia University Press. Barroso, C., Botella, D., Caparrós, M., Moigne, A.M., Celiberti, V., Testu, A., Barsky, D., Notter, O., Riquelme, J.M., Pozo, M., Carretero, M.I., Monge, G., Khatib, S., Saos, T., Gregoire, S., Bailón, S., García, J.A., Cabral, A.L., Djerrab, A., George, I., Abdessadok, S., Batalla, G., Astier, N., Bertin, L., Boulbes, N., Cauche, D., Filoux, A., Hanquet, C., Milizia, C., Moutoussamy, J., Rossoni, E., Verdú, L. & Lumley, H. 2011 . The Cueva del Angel (Lucena, Spain): An Acheulean hunters habitat in the South of the Iberian Peninsula. Quaternary International 243, 105-126 Behrensmeyer, A.K. 1978. Taphonomy and ecology information from bone wethering. Paleobiology, 4,150-162. Bermúdez de Castro, J.M. & Nicolás, E. 1997. Paleodemography of the Atapuerca-SH Middle Pleistocene hominid sample. Journal of Human Evolution, 33, 333-335. Bermúdez de Castro, J.M., Arsuaga, J.L., Carbonell, E., Rosas, A., Martínez, I. & Mosquera, M. 1997. A hominid from Pleistocene of Atapuerca, Spain: possible ancestor to neandertals and modern humans. Science, 276, 1392-1395. Bermúdez de Castro, J.M., Martinón-Torres, M., Sarmiento, S. & Lozano, M. 2003. Gran Dolina TD-6 versus Sima de los Huesos dental samples from Atapuerca: evidence of discontinuity in the European Pleistocene population? Journal of Archaeological Science, 30, 1421-1428. Bermúdez de Castro, J.M., Martinón-Torres, M., Carbonell, E., Sarmiento, S., Rosas, A., Van der made, J. & Lozano, M. 2004. The Atapuerca Sites and their Contribution to the Knowledge of Human Evolution in Europe. Evolutionary Anthropology 13, 25–41. Bischoff, J.L., Shamp, D.D., Aramburu, A., Arsuaga, J.L., Carbonell, E. & Bermúdez de Castro, J.M. 2003: The Sima de los Huesos date to beyond U/Th equilibrium (>350 kyr) and perhaps to 400-500 kyr: New radimoetric dates. Journal of Archaeological Science, 30, 275-280. Blumenschine, R.1986: Carcass consumption sequences and archaeological distinction of scavenging and hunting. Journal Human Evolution. 15, 639–659. Bocquet-Appel, J.P. & Arsuaga, J.L. 1999. Age distribution of hominid samples at Atapuerca (SH) and Krapina could indicate accumulation by catastrophe. Journal of Archaeological Science, 26, 327-338. Brain, C.K. 1958. The Transvaal ape-man bearing cave deposits. Transvaal Museum Memories, 11. Brain, C.K. 1981. The Hunters or the Hunted ? An Introduction to African Cave Taphonomy. The University of Chicago Press. 365 pp. Carbonell, E. & Mosquera, M. 2006. The emergence of a symbolic behaviour: the sepulchral pit of Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain. Human Palaeontology and Prehistory. Comptes Rendus Palevol, 5 (1-2), 155-160. Carbonell, E., Mosquera, M., Ollé, A., Rodríguez, X.P., Sala, R., Vergèés, J.M., Arsuaga, J.L. & Bermúdez de Castro, J.M. 2003. Les premiers comportements funéraires auraient-ils pris place à Atapuerca, il y a 350 000 ans? L’Anthropologie, 107, 1-14 Carretero, J.M., Rodríguez, L., García-González, R., Arsuaga J.L., Gómez-Olivencia, A., Lorenzo, C., Bonmatí, A., Gracia, A., Martínez, I. & Quam, R. 2012. Stature estimation from complete long bones in the Middle Pleistocene humans from the Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca (Spain). Journal of Human Evolution 62, 242-255. Domínguez-Rodrigo, M. 1994. La formación de las acumulaciones óseas de macrofauna: revisión de los criterios de discernimiento de los agentes biológicos no antrópicos desde un enfoque ecológico. Zephyrvs, XLVI, 103-122. Eaton, R.L. 1994. Interference competition among carnivores: A model for the evolution of social behaviour. Carnivores 2, 9-16. Fernández-Jalvo, Y. 2003. Tafonomía en la Sierra de Atapuerca, Burgos (España). Coloquios de Paleontología, Vol. Ext. 1, 147-162 ISSN: 1132-1660. Fernández-Jalvo, Y. & Andrews, P. 2001. Atapuerca, le conte de deux sites. L’Anthropologie, 105, 223-236. Friscia, A., Spencer, L., Van Valkenburgh, B. & Harris, J. 2008. Chronology and spatial distribution of large mammal bones in pit 91, Rancho la Brea. Palaios 23:1, 35-42. García, N., 2003. Osos y otros carnívoros de la Sierra de Atapuerca. Fundación Oso Asturias, Oviedo. García, N. & Arsuaga, J. L. 1997. The carnivore remains from the Sima de los Huesos Middle Pleistocene site (Sierra de Atapuerca, Spain). Journal of Human Evolution 33, 155–174. García, N. & Arsuaga, J.L. 2011. The Sima de los Huesos (Burgos, northern Spain): palaeoenvironment and habitats of Homo heidelbergensis during the Middle Pleistocene. Quaternary Science Reviews 30, 1413-1419 Haynes, G. 1980. Evidence of carnivor gnowing of Pleistocene and recent mammalian bones. Paleobiology, 6(3), 341-351. Haynes, G. 1983. A guide for differentiating mammalian carnivore taxa responsible for gnaw damage to herbivore limb bones. Paleobiology, 9(2),164-172. Hill, A. 1979. Disarticulation and scattering of mammal skeletons. Paleobiology, 5(3), 261-274. Howell, N. 1979. Demography of the Dobe !Kung. Academic Press, New York. Hutson, J. M. 2008. Reanalysis and reinterpretation of the Kalkbank fauna accumulation, Limpopo province, South Africa. Journal of Taphonomy 6 (3-4), 399-428. Jones, N., Smith, L., O'Connell, J., Hawkes, K. & Kamuzora, C. 1992. Demography of the Hazda, an increasing and high density population of savanna foragers. American Journal of Physical Anthropology, 98, 159-181. Kitchner, A. 1991. The Natural History of the Wild Cats. London: Christopher Helm. Kurtén, B. 1958. Life and death of the Pleistocene cave bear. A study in palaeocology. Acta Zoologica Fennica, 95, 1-59. Kurtén, B. 1976. The Cave Bear Story. Life and Death of a Vanished Animal. Columbia University Press, New York. Martínez, I., Quam, R.M., Rosa, M., Jarabo, P., Lorenzo, C., Bonmatí, A., Gómez-Olivencia, A., Gracia, A. & Arsuaga, J.L. 2012. On the origin of language: the Atapuerca evidence. The 81st Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists. McHorse, B., Orcutt, J. & Davis, E. 2012. The carnivoran fauna of Rancho La Brea: Average or aberrant?. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 329-330, 118-123. Morris, P. 1974. The mammal fauna of the ash-flow tuff blisters of Fantale, Ethiopia. Studies Spelaelogy, 2, 233-237. Palmqvist, P., Martínez-Navarro, B., Pérez-Claros, J., Torregrosa, V., Figueirido, B., Jiménez-Arenas, J.M., Espigares, P., Ros-Montoya, S. & De Renzi, M. 2011. The giant hyena Pachycrocuta brevirostris: Modelling the bone-cracking behavior of an extinct carnivore. Quaternary International 243, 61-79. Parés, J.M., Pérez-González, A., Weil, A.B. & Arsuaga, J.L. 2000. On the age of the hominid fossils at Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca, Spain: paleomagnetic evidence. American Journal of Physical Anthropology, 111, 451-462. Pérez-Pérez, A., Bermúdez de Castro, J.M. & Arsuaga, J.L. 1999. Nonoclusal dental microwear analysis of 300.000 years-old Homo heidelbergensis teeth from Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Spain). American Journal of Physical Anthropology, 108, 433-457. Rabadà, D. 1990. Nota preliminar sobre la tafonomía de la asociación fósil del Pleistoceno Medio en la Cova Gran (Serra del Montmell, Baix Penedès, NE de España). Acta Geológica Hispánica, 25, 4, 313-317. Rabadà, D. 2001. Los homínidos de la Sima de los Huesos, ¿inhumaciones o accidentes? (Sierra de Atapuerca, Burgos, España). Batalleria., 10, 49-54. Rabadà, D. 2007. La asociación fósil de la Sima de los Huesos: resultado de diversos procesos tafonómicos no antrópicos (Sierra de Atapuerca, Burgos, España). Batalleria., 13, 69-74. Rayne, T., Clarke, R. & Heaton, J. 2004. The context of Stw 573, an early hominid skull and skeleton from Sterkfontein Member 2: taphonomy and paleoenvironment. Journal of Human Evolution 46(3): 277–295. Schaller, G. 1972. The Serengeti Lion. Chicago: University of Chicago Press. Smith, D.I. 1975. The erosion of limestones on Mendip. In: D.I. Smith & D.P. Drew (eds) Limestones and Caves of the Mendip Hills. 135-170. David & Charles, Newton Abbot. Sorriaux, P. 1982. Contribution à l'étude de la sédimentation en milieu karstique: Le systeme de Niaux-Lombrives-Sabart. Pyrenees Arigeoises. Thesis 3rd cycle Univiversité Paul Sabatier, Toulouse. 255 pp. Spencer, L., Van Valkenburgh, B. & Harris, J. 2003. Taphonomic analysis of large mammals recovered from the Pleistocene Rancho La Brea tar seeps. Paleobiology 29 (4): 561-575. 2003. Stringer, C. 2012. The Status of Homo heidelbergensis (Schoetensack 1908). Evolutionary Anthropology 21:101–107. Trinkaus, E. 1995. Neanderthal mortality patterns. Journal of Archaeological Science, 22, 121-142. Ullrich, H. 1999. Life and death, mortuary practices and survival strategies in the Palaeolithic. In Ullrich, H. (ed.) Hominid Evolution. Lifestyles and Survival Strategies. Schwelm: Archaea, 543-562. Vicente, J.L., Rodríguez, M. & Palacios, J. 1999. Relaciones entre lobos y ciervos en la sierra de la Culebra. Quercus, 157, 10-15. Vrba, E. 1980. The significance of bovid remains as indicators of environment and predation patterns. In A. K. Behrensmeyer et A. P. Hill: Fossils in the Making, p. 247-271, University Chicago Press. Weigelt, J. 1989. Recent Vertebrate Carcasses and their Paleobiological Implications. University Chicago Press, Chicago 188 pp. White, J.A., McDonald, H.G., Anderson, E. & Soiset, J.M. 1984. Lava blisters as carnivore traps. In: H.H. Genoways & M.R. Dawson (eds): Contributions on Quaternary vertebrate paleontology: a volume in memorial to John E. Guilday. Carnegie Museum of Natural History, 8, 241-256. Pittsburg.

viernes, 15 de noviembre de 2013

CRISI O INDEPENDÈNCIA

Els intents autonomistes catalans cada cop queden més justificats en detriment de la visió política d’alguns partits polítics que no s’adonen del desig d’una gran majoria. PP, PSOE, Iniciativa i part del PSC no veuen que el moviment social que tenen fora del seu despatx esdevé una onada que ja els ha passat pel damunt. Altres partits com Convergència i ERC surfegen a la cresta d’aquesta onada i és que amb la crisi econòmica, la mentalització dels catalans d’un balanç fiscal negatiu i la necessitat de divisa a les arques de la Generalitat la gent i una majoria parlamentària ha despertat. Un endeutament excessius per part de l’anterior govern Montilla, ara senador, més una especulació no diversificada en el totxo, n’han estat les principals raons d’una crisi que ara ens empeny. Ara els contribuents catalans hem de pagar un deute gegantí, més espanyol que català, que en gran part bancs estrangers cobren dels nostres impostos. Si això sumem que el Govern espanyol no sembla del tot sensible a la situació catalana, queda més que clar que crisi o independència. Cal recordar però, i vet aquí el greu de l’assumpte, que els catalans no hem après de la història. Durant el segle XIX va transcórrer quelcom semblant amb l’especulació exclusiva en el tèxtil. Com ha passat ara amb el totxo, aleshores no es va diversificar l’economia basada en les teles i va petar una crisi de cavall com l’actual. Davant la manca de calaix català intents autonomistes aparegueren, la d’en Prat de la Riba per exemple, acompanyades de revoltes amb repressió que ara equivaldrien als decrets anticatalanistes del Govern de Madrid. Al final va passar com ara podria esdevenir, que Madrid va fer joc brut i tot va seguir igual, un balanç fiscal català en números vermells. Com sempre, la història ens mostra el camí que podem repetir i patir.

viernes, 18 de octubre de 2013

AZNAR i EL COSTAT OBSCUR

Si l’atemptat etarra del 1995 que el senyor Aznar va patir en pròpia carn l’hagués fet expirar les coses haurien estat molt diferents. La història ara el recordaria com un gran president que estava enlairant Espanya econòmicament i internacionalment. Per tant, ara no se’l veuria malament per molts sectors, un màrtir no se’l critica, se li regalen elogis. Si el senyor Aznar hagués desaparegut sota els botxins etarres, de ben segur que avui dia se’l veuria com un heroi. Curiosa és la forma com té la història de funcionar. Un petit fet pot canviar-ho tot. Actualment el senyor Aznar sembla el pitjor malson de molts demòcrates catalans, i aquest és el seu costat obscur: el nostre expresident, qui va gaudir d’accés directe amb la Casablanca, se sent un Déu alliçonant a la seva Espanya unionista. Cal recordar però que ell va fer-nos entrar a la guerra d’Iraq amb conseqüències en el 11-M i que la seva política neoliberal ens va portar a l’actual crisi econòmica. La llei de la història és la tendència a l’oblit deia Josep Pla, i és que tots els règims autoritaris s’han destacat per voler imposar l’amnèsia històrica als seus súbdits.

jueves, 17 de octubre de 2013

CATALANS O ESPANYOLS DE SEGONA

CATALANS O ESPANYOLS DE SEGONA Castella fou gran i extensa, "un Imperio donde no se ponía el sol". Les colònies donaven grans beneficis a Castellà sense aquestes rebre gran cosa a canvi. L'Espanya castellana d'aquells temps va espoliar les seves colònies, unes regions que actualment són països del Tercer Món. Tot i això, totes se li varen independitzar, bé, totes no. Catalunya segueix tenint un balanç fiscal en benefici de Castella i feus associats. Si els catalans som una comunitat que donem més del que rebem, com s'entén que ens retornin tant poc, o que ens deguin ara 9.000 milions. No hi ha cap regió d’Europa que pagui tant i rebi tant poc. I aquí evito parlar de pàtria per estalviar-me acusacions de nacionalista, estic parlant de justícia que els altres nacionalistes, els espanyols, no volen atorgar als catalans. N'estic fart que em prohibeixin per un paper, la Constitució, l'opció d'un dret a decidir. Amb la Bíblia també es varen imposar moltes coses injustes durant l'època medieval, i la Bíblia té més paper que la Constitució. Els nacionalistes espanyols imposen que la Constitució ens obliga a romandre al seu costat paguem el que paguem. Si aquest estat, l’espanyol, vol que cregui en la seva bandera, haurà de fer alguna cosa més que prohibir un dret a decidir. En altra cas estant adobant la terra d'un catalanisme antiespanyolista que el seny català no desitja, o potser és això el que pretenen? Ja veig que Catalunya sols li resta una opció, acabar sent l'última colònia d'Espanya o a aquesta, l'Espanya que tant ens critica, independitzar-se de Catalunya, ¿o potser els seus prejudicis més els nostres impostos són el lligam?

miércoles, 16 de octubre de 2013

CATALUÑA BAJO CERO

Se dice que el concierto económico de Euskadi y Navarra es de los mejores. Por desgracia, y son datos del ministerio de economía, esto no sucede con el Estatut catalán. Cataluña aporta mucho más de lo que recibe y esta solidaridad ha permanecido así durante décadas. Ahora, en plena crisis, y sin recibir las inversiones pactadas con el Gobierno español en el Estatut, se han levantado ampollas entre los catalanes. Muchos de ellos se preguntan que cómo ha podido suceder que en Euskadi, en donde una minoría sembró el pánico con el terrorismo, obtuviera mejor trato foral que quien lo ha hecho con una ley aprobada por comicios, el Estatut. Y es más, ¿cómo se entiende entonces el embate anticatalanista de algunos políticos españoles? Los catalanes disolvieron Terra Lliure, pactaron siempre con el Gobierno español y jamás propusieron una escisión del estado al estilo ETA, ¿cómo se entiende entonces esa aversión de muchos españoles hacia la barretina y las cuatro barras?¿hubieran preferido éstos una ETA catalana? Si Cataluña ha sido pacífica y ahora no percibe el dinero acordado con el Estado español, no se entiende el anticatalanismo de muchos. Un discurso moderado a tiempo puede evitar radicalismos innecesarios. Cataluña pide votar por su soberanía sin robar nada a España.

jueves, 10 de octubre de 2013

MATES BAJO CERO

Querida Elena Francis, imparto matemáticas a unos adolescentes de tercero de la ESO y más de la mitad no saben ni la tabla de multiplicar. Por tanto me es imposible que calculen divisiones, fracciones o potencias que ahora deben dominar en tercero. El ministro Wert promete que con su LOMCE esto se va a terminar pero igual prometieron el PSOE con su LOGSE y su LOCE, o el PP con su LOE y a pesar de tantas promesas la cosa sigue igual o peor que con la anterior EGB. Sé que el problema se macera en Primaria en donde los escolares deben asimilar la tabla de multiplicar. Por desgracia la promoción automática de tal etapa deja pasar a estos alumnos y ahora me los encuentro analfabetos en la ESO. Me aconsejan que les deje utilizar la calculadora para subsanar tal déficit pero, y aún así, siguen suspendiendo examen tras examen. Me cuentan muchos alumnos que en Primaria así les dejaban, que muchos maestros también la utilizaban y que no pasaba nada. La verdad, me siento impotente ante esta falta de base de nuestros alumnos y adultos producto de la reforma que toda Europa ahora ya conoce. Peor aún, me avergüenza pertenecer a esta nación de analfabetos y mediocres. Querida Elena Francis, ¿qué debo hacer? ... Querida amiga...

viernes, 27 de septiembre de 2013

NASA EN MARTE O NADA EN MARTE

Este 26 de septiembre de 2013 la NASA ha anunciado que Marte contiene agua y que quizás albergó vida. En agosto de 1996 el Gobierno Clinton afirmó que hubo vida en Marte aunque dos años más tarde la prestigiosa revista Science desmintió con datos tal esperanza. Aún así, en junio del 2000 la Mars Global Survivor insinuó que hubo agua en Marte y quizás vida. Con Bush en el poder las cosas no cambiaron y en marzo de 2004 las misiones Spirit y Opportunity interpretaron que en Marte hubo océanos y probablemente vida en ellos. En mayo de 2008 una nueva sonda, la Phoenix, amartizó en el Polo Norte hallando agua helada en el subsuelo marciano pero sin rastro de vida. Y ahora en el 2013 con unos Estados Unidos a punto de la quiebra por su deuda externa arrojan otro bombazo marciano, que el reciente amartizado Curiosity ha vuelto a encontrar agua, y quizás vida, en el subsuelo marciano. En resumen, la NASA jamás ha hallado rastro de vida en Marte, sólo ha vendido sueños a los ingenuos. Llevan más de 40 años pisando el suelo marciano con proyectos carísimos de los cuales el 50 % ha fracasado. Y ante la crisis acuciante, ¿cómo explicar tantos millones de dólares perdidos al respecto? De hecho estas propagandas han coincidido en periodo electoral, 1996 con Clinton y 2004 con Bush, o en plena crisis de la deuda estadounidense en 2013. Por lo tanto, tanto si hay vida en Marte como sino, hay que doblegar la opinión pública para que aplauda más misiones millonarias aunque ahora les esté arruinando económicamente el presente.

VIDA A MART UN ESCÀNDOL

LIFE ON MARS OR LIES ON MARS?: Este 26 de septiembre de 2013 la NASA ha anunciado que Marte contiene agua y que quizás albergó, o albergue, vida en su superficie. Ya en agosto de 1996 el Gobierno Clinton hizo lo mismo pero en aquella ocasión lo afirmó mundialmente. Un meteorito procedente de Marte, y milagrosamente hallado en la Antártida, daba crédito a aquella ratificación gracias a unos aminoácidos presentes en aquella roca. Bajo tal excusa el gobierno Clinton justificó millones de dólares en visitas al Planeta Rojo para verificar tal hallazgo y en tan sólo unas pocas semanas ya estaba lista una misión espacial, algo inaudito en toda la historia de la NASA. Obviamente el encargo llevaba programado muchos meses. Dos años más tarde, en enero de 1998, la prestigiosa revista Science explicaba que los aminoácidos hallados en el meteorito no eran marcianos sino de contaminación terrestre, es decir que no había prueba alguna de vida en Marte, noticia que apenas ocupó un espacio ínfimo en los medios. No obstante, las misiones de la NASA continuaron para corroborar lo que muchos científicos cautos, humildes y objetivos ya sabían, que no hay vida en Marte, sólo un gran desierto. Este hecho ya había sido mostrado por la Viking 2 en 1976. Por aquel entonces el bioquímico Joan Oró y otros científicos habían determinado que dada la composición estable de la atmósfera marciana nada la alteraba actualmente, ni erupciones volcánicas ni actividades biológicas. Pero la obsesión por hallar vida en Marte continuó con la Mars Global Survivor y en junio del 2000 la NASA anunció que con toda seguridad había agua en estado líquido en Marte y que por tanto, quizás vida. De hecho sólo habían hallado indicios de erosión hídrica, a saber si por otro fluido. Con la llegada en 2001 de Bush al poder las cosas no fueron distintas y en marzo de 2004 su gobierno declaró que en Marte hubo océanos y probablemente vida en ellos. La misión con el Spirit y el Opportunity así lo indicaban al fotografiar surcos producidos por algún fluido, que no necesariamente agua, más la presencia de sulfatos que según la NASA procedían de ambientes hídricos, aunque pudieran darse también en medios muy ácidos. Cabe remarcar que el agua es un elemento inorgánico que no se debe confundir con la presencia de vida. En la Tierra por ejemplo surgió de los cometas y meteoritos que la aportaron, más los volcanes que posteriormente la exudaron, y no por ello pensamos que la vida surgió del magma. Agua y vida jamás implican una causa y efecto inevitable y Marte es un gran desierto. De hecho la propia NASA, y con la boca pequeña, admitía que le faltaban datos para llegar a concluir que hubo vida marciana. En abril de 2006, y esta vez fue una misión europea, la Mars Express reveló para la revista Science lo que ya se dijo, que Marte había sido un gran desierto durante al menos el 75 % de su historia final. Es decir, si hubo vida vinculada a posibles masas de agua, como la NASA dijo pretender demostrar, sólo pudo darse más allá de sus 3.500 millones de años. Estos datos ponían en cuestión la estrategia del programa de exploración de Marte por parte de la NASA. Su obsesión por hallar agua líquida reciente, y en ello indicios de vida, desvelaban claras intenciones nada científicas. De hecho, la presión atmosférica marciana es tan sumamente baja que el agua no puede hallarse en forma líquida, a lo sumo permanecerá como hielo en el subsuelo que se sublimará en vapor sin pasar por caldo apenas. Sin posibilidades de agua líquida en Marte, la búsqueda de vida en el planeta rojo resulta una mera quimera. Aún así, los Estados Unidos y su NASA mantuvieron su tesis y en mayo de 2008 una nueva sonda, la Phoenix, amartizó en el Polo Norte hallando agua, como no, helada en el subsuelo marciano pero sin rastro de vida alguno. Y llegamos al presente cuando unos Estados Unidos a punto de la quiebra por su deuda externa arrojan otro bombazo marciano. Analizadas en marzo de 2013 unas rocas obtenidas por el reciente amartizado Curiosity, la NASA afirma que Marte pudo albergar microbios vivos por el simple hecho de hallar lechos fluviales fósiles de pH casi neutro. En la Tierra viven bacterias en pH peores que los presentes en el interior de una botella de salfumán. Y ahora, en septiembre de 2013, vuelven a repetir lo que ya hallaron en sondeos anteriores, que existe un 2 % de agua en el subsuelo marciano, algo nada extraño ya que la mayoría de cometas y otros astros la contienen en su sino. En resumen, la NASA jamás ha hallado ni vida actual ni vida fósil en Marte, ni indicios de ella, sólo ha vendido sueños a los ingenuos. Llevamos más de 40 años pisando el suelo marciano con sondas y proyectos carísimos de los cuales el 50 % ha fracasado en su objetivo. Y ante la crisis acuciante del mundo, ¿cómo explicar tantos millones de dólares perdidos al respecto? Es obvio que los comunicados de la NASA y del Gobierno de Estados Unidos sobre el dueto agua y vida en Marte no hallan veracidad alguna, es obvio que estas misiones se han regido por criterios estratégicos y es más que obvio que los criterios científicos han brillado por su ausencia. La prueba de todo lo anterior es que la mayoría de anuncios sobre agua y vida en Marte han coincidido en periodo electoral, 1996 con Clinton y 2004 con Bush, o en plena crisis de la deuda estadounidense en 2013. De esta manera, y ante la opinión pública, se han justificado mastodónticos gastos del Gobierno en misiones al Planeta Rojo. Tanto si hay agua o vida en Marte como sino, quién controle sus recursos durante el próximo milenio quizás posea el título de gran superpotencia por muchos siglos, aunque ahora nos esté arruinando económicamente el presente.

martes, 24 de septiembre de 2013

EL COMPLOT DELS DEUS (XVII)

UN MÓN CANVIAT Any 2033, la Terra Óyeme, hombre metido en la ciencia hasta las cejas: tu ciencia no me puede negar la verdad de las actividades diabólicas (Josemaría Escrivá de Balaguer) El zenit diürn lluïa un blau lluent, esmerilat, d’una higiene que no acompanyava els aromes presents. En espirar l’aire s’adonà de la fètida fortor tropical, d’aquelles algues en descomposició i de l’argila putrefacta a vora del riu. Aquells dies en Peter s’havia traslladat a Iangun, la capital de Myanmar. Passejant per la urbs volia aprofitar aquella fugida del monestir per comprar un enginy tecnològic difícil de trobar al sud del país. Allò li podria ser útil per conversar amb altres pensadors via xarxa, potser nous còmplices. Llàstima haver perdut el seu gran interlocutor, en Granés. Altre cop la buidor formava part de la seva vida. En Peter ja no tenia amics, i els que va tenir s’havien transformat en fantasmes. El seu passat era el llast i el futur la tortura. Un suau vent li esgarrapar la cara amb la flaira del riu. En Peter va fer una ganyota d’angúnia, d’incomoditat. La seva mirada rondava perduda per l’infinit, pensant en les millores del sistema. Havien passat pocs anys, però es deia que Delfos ja no queia en paradoxes i frases ambigües, el Sistema rutllava òptim. Però allò no era tot, Delfos neguitejava al monjo. El Sistema li havia dit que ho sabia tot d’ell. Potser dialogar altre cop amb ell fora la forma de sortir de l’aïllament i del misteri, de la situació que li enterbolia el pensament, de la seva solitud. Del cert que feia temps que en Peter desitjava establir contacte de nou amb l’oracle, qui sap, potser un nou amic, un company virtual de converses. Les coses ara podien esdevenir molt diferents, millors. La perfecció energètica del planeta capitanejada per Delfos havia fet esclatar tot un món de noves tecnologies. Els mòbils havien passat a miniordinadors autopensants, petits enginys connectats a la xarxa Delfos anomenats subsistemes AT, AutoThinking Subsystems. Aquests circuits incorporats al rellotge de canell operaven com amics virtuals de l’interlocutor. Amb uns miniauriculars implantats a l’oïda i un escanyolit micròfon a la boca tota conversa esdevenia fàcil i sense dificultats. Aquest invent havia estat la compra d’en Peter a Iangun, un rellotge amb un dels millors AT incorporat. El preu no havia estat problema, el monjo ja tenia qui viatificava les seves despeses. El seu passat li havia regalat ”amics” poderosos que cuidaven i procuraven per a ell. El model que havia adquirit era del més sorprenent. La nanotecnologia dels nous xips, la de microcristalls i molècules orgàniques, havia detonat un nou món de possibilitats en el camp de la microelectrònica. Els revolucionaris microxips treballaven en tres dimensions enregistrant dades en base a diferents estats quàntics de les molècules. Els codis binaris d’antany havien passat a codis decimals i fractals. Tot plegat, comportava unes noves capacitats per als subsistemes AT, unes capacitats que podien generar decisions pròpies. Els primers que així es dissenyaren eren amorals i muts, però, i passades moltes iteracions de prova i error, de càstig i recompensa, aprengueren ràpidament. Fou una empresa en nanoinformàtica qui desenvolupà els sistemes evolutius AT. Tal estratègia consistia en deixar que cents d’autopensants treballessin millorant els seus propis programes. Tot seguit se’ls avaluava. Els millors eren seleccionats per tal que programessin els següents i els pitjors eren destruïts. La programació se l’anomenà clonació. Repetint aquesta rutina desenes de vegades s’assoliren els potents AT. El bonze estava delerós d’utilitzar un d’aquells clons. Ells entenien perfectament, i de manera fluida, les ordres verbals humanes. Delfos fou el primer en testar i ratificar aquelles innovacions, de fet en seguia tota la seva evolució, ell seguia creixent dins aquell bucle de proves i errors. Tot i tot, aquells AT no eren autoconscients, simplement prenien decisions en base a un context memoritzat. Els enginys sols escollien la millor opció, la més justa, però en cap moment tenien sensació d’existir, no sabien ni qui eren i ni què eren, sols aportaven la informació que se’ls ordenava. Davant aquesta limitació els programadors impulsaren pautes d’individualitat, la qual cosa resultà fatal. Introduint nous algoritmes dins dels seus programes, els tècnics van aconseguir que els sistemes AT adquirissin certa sensació d’individualitat. Però aleshores sorgiren els problemes. Els prototipus prenien eleccions de caire egoista sense atendre les demandes dels humans que els testaven. Així fou que s’obrí un nou camí que ho canviaria tot, inclòs Delfos. Programaren de nou els sistemes, integraren el concepte de solidaritat, el d’altruisme i el d’ajuda als demés. Allò fou màgic, inesperat, terrible, el preludi dels nous enginys que Delfos crearia. En Peter butxaquejà per trobar-lo. Ja a les seves mans, connectà aquella meravella, un AT d’última generació pagat trinco-trinco, pagat gràcies a qui el tenia sota nòmina.

sábado, 7 de septiembre de 2013

OLIMPIADAS EN MADRID

Madrid capital ostenta una de las deudas mayores municipales del Reino de España. Ha invertido durante años esfuerzo e impuestos en promocionar su candidatura para los Juegos Olímpicos. Tal hazaña será un orgullo para muchos madrileños aunque quién todo lo quiere todo lo pierde. Cabe preguntarse si en ello pesa más la hidalguía castellana o las cuentas reales. Dicen los franceses que se pierde lo bueno por la manía de tener lo mejor. Si debo al banco mil millones y me embarco en otra deuda, mil millones más, para revalorar mi piso pero no hallo comprador, me habré complicado la vida para al final deber más que lo inicial. La verdad, España no está para bollos. Como decía Oscar Wilde, la ambición es el último refugio del fracaso.

ENSENYAMENT CATALÀ SOBRESATURAT

S’acaba de publicar el nombre d’alumnes i docents de l’escola pública catalana. El resultat és esfereïdor, mentre els alumnes són uns 10.000 més, la plantilla de docents s’ha vist reduïda en més de 4.000 mestres i professors d’ençà fa dos anys. La conseqüència és òbvia, aules col·lapsades. Si el dijous dia 5 de juliol de 2012 l’exconseller d’ensenyament, Ernest Maragall, criticava durament en el Parlament les retallades de l’actual Govern en ensenyament, s’oblidava del que ell no va fer bé i però que sí va provocar l’actual desgavell. La Generalitat s’ha vist obligada a rebaixar brutalment el sou dels docents a canvi de treballar moltes més hores però amb més alumnes per aula, fins i tot per damunt del que marcava la pròpia reforma socialista. Certament el senyor Maragall té tota la raó al criticar tal perversa realitat però caldria recordar-li que ell mateix va defensar, impulsar i executar en plena crisi econòmica un desplegament de l’aula digital, que cap altre país ha fet, per tots els centres educatius catalans, és a dir, ell mateix va provocar el deute que ara amb retallades tots paguem. De fet aquelles despeses ara pagarien el sou de més de 5.000 interins fets fora el 2012. Vam estirar més el braç que la mànega? Cal preguntar-se doncs si malbaratar així els nostres impostos, ¿no ha estat un delicte? A Islàndia van processar i condemnar a un ministre, Geir Haarde, per negligència econòmica. En una companyia privada si un alt càrrec provoca una fallida fraudulenta primer se’l fa fora i després se’l porta als tribunals. Aquí el senyor Maragall manté l’escó i tindrà un sou vitalici de parlamentari quan decideixi plegar. Que injust que resulta aquest món entre uns polítics que no paguen pels errors i un poble que sí els paga sou, errors i regals quan deixen el càrrec.

NARCÍS SERRA IMPUTADO

Recientemente un fiscal quiere imputar al expresidente de Caixa Catalunya y exministro de defensa, Narcís Serra, por mala gestión en la entidad bancaria que presidía. De hecho ya fue llamado a compadecer el martes 16 de Julio ante el Parlament para dar explicaciones sobre la supuesta mala gestión financiera en dicha entidad. Ahora se ha sabido que durante la crisis económica, y mientras muchos hipotecados estaban a punto de perder la vivienda, se dio la orden de incrementar los sueldos de los altos directivos de tal banca. Independientemente que se demuestre la responsabilidad o no de Narcís Serra en el desastre económico de tal entidad, hay algo que debería aclarar este dirigente político, y es que regular las dietas de los altos cargos políticos como él sería una buena táctica para reducir costes gubernamentales y riesgos de quiebra en los bancos. Las dietas equivalen a sueldos y sobresueldos encubiertos de esta nueva aristocracia del siglo XXI, nuestros dirigentes. Un sueldo normal de usted o mío contabilizan como renta y por lo tanto hay que declararlo para que nos resten el IRPF correspondiente, pero una dieta política NO. Por lo tanto cuando un dirigente deja de serlo pero se hace presidente de una entidad bancaria de forma honorífica, como el señor Serra, cobra muchas dietas que pueden resultar mucho más rentables que una nómina ya que tales cobros no estaban sujetos a IRPF y por lo tanto, no había que declararlos. Narcís Serra, exministro de defensa del PSOE y posterior presidente de Catalunya Caixa, cobró fuertes dividendos por un cargo honorífico y no por meritocracia en económicas. Inicialmente Narcís Serra no ostentaba sueldo en Caixa Catalunya pero recibía a cambio muchas dietas que equivalían a una nómina con creces. Si la Constitución declara que todo español se merece iguales derechos, queda clara la desigualdad entre un pueblo que paga sueldo, dietas y regalos a otra minoría que dicta leyes para enriquecerse y acaba dirigiendo entidades bancarias hacia la quiebra. En fin, que éstas, las dietas, significan mucho dinero descontrolado que en nada pone a dieta a esta nueva aristocracia del S. XXI y que sí hace quebrar bancos que son rescatados con nuestros impuestos.

martes, 27 de agosto de 2013

CAMBIO CLIMÁTICO FALSO

EL CAMBIO CLIMÁTICO CONTRA LAS CUERDAS(David Rabadà i Vives):Hablar de cambio climático en el aula se ha convertido en un galimatías entre creencia y ciencia. Hay equipos científicos que aseguran que el cambio climático ha sido acelerado por la polución humana y otros que argumentan que faltan datos para tal afirmación. En la primera opción, los defensores del acelerador climático, se encuentran grupos de investigación estatales, prensa mediática y todos los libros de texto escolares. En la segunda, los agnósticos del calentamiento antropogénico, hay científicos de la antigua escuela, investigadores críticos con la ciencia gubernamental y los defensores de los intereses petroleros. Ante este juego entre creencias y búsqueda se abre una pregunta crucial, ¿qué explicamos en las escuelas? ¿Comunicamos el holocausto térmico que defiende la mayoría? ¿O escuchamos a los agnósticos para ver qué nos aportan? Decía Galileo que en cuestiones de ciencia la autoridad de mil no vale tanto como el libre razonamiento de uno solo, ¿qué explicar entonces? Muy simple, la verdad. El cambio climático global ha sido un incremento reciente y generalizado de las temperaturas de la Tierra antes que nosotros, los humanos, contaminásemos su atmósfera. Este hecho se inició por causas astronómicas, y por tanto naturales, hace unos 15.000 años. Desde entonces, y con altibajos, la temperatura global terrestre ha sido más benigna abandonando definitivamente la época glacial precedente. De hecho, nuestro planeta lleva oscilando entre períodos glaciares y templados ya hace unos dos millones y medio de años. Por lo tanto, lo que hoy realmente se discute es si la polución humana activa, o no, esta tendencia natural al calentamiento. Si se acelera tendrán razón los defensores del cambio climático global, de lo contrario los agnósticos. Paradójicamente los partidarios del cambio climático se han enfrentado con multitud de contradicciones. La primera fueron los pronósticos de desaparición de los arrecifes coralinos ya en 1999. Catorce años más tarde todavía no se han observado esas predicciones asociadas al cambio climático. La segunda la encontramos en el glaciar del Perito Moreno en Argentina. Esta masa de hielo, icono del cambio climático, es cada año emitida por los medios en pleno deshielo primaveral como si en cada estación el glaciar retrocediera más y más. Los datos actuales indican que el glaciar se mantiene más que estable en contradicción con la aceleración del calentamiento inducido por los humanos. La tercera proviene de la red de estaciones meteorológicas de Suiza, Pirineos, Australia y la Antártida donde muchos de sus registros indican un “descenso” de sus temperaturas medias durante los últimos años. Una cuarta publicada en las revistas Nature y Science, fue el aumento del espesor de los glaciares en la Antártida. La quinta paradoja que citaremos es el aumento de dos metros de nieve en el pico del MontBlanc en los Alpes. La sexta contradicción es que la correlación entre dióxido de carbono y tasa de calentamiento global no parece taxativamente probada, de hecho el aumento de la temperatura se podría relacionar con el IPC o con cualquier variable que aumente con el tiempo. Y la última paradoja y la más flagrante, durante mayo de 2013 uno de los principales climatólogos mundiales, James Hansen, decía en un informe de la NASA que, aunque el dióxido de carbono sí ha aumentado, el calentamiento se ha parado temporalmente. Como hemos visto el cambio climático contiene muchas paradojas y si una teoría termina acumulando más contradicciones que normas querrá decir que no acontece válida y que hay que rechazarla o mejorarla. Oscar Wilde decía que el camino de las paradojas es el camino de la verdad. Por tanto, mostrando las paradojas hacemos que los interesados piensen y que no se traguen la simple opinión sin datos de un experto. La razón por la que el cambio climático contiene tantas contradicciones es obvia, muchos expertos, como humanos, no son observadores objetivos y en este caso se han cometido tres lacras hablando del calentamiento antropogénico: muchas omisiones, más errores y demasiado exageraciones. Veamos el primero, las omisiones. Muy a menudo se menciona el calentamiento planetario pero no las pruebas antropogénicas del mismo. Por ejemplo el pasado mes de agosto de 2013, Serge Planton, responsable del grupo de investigación sobre el clima de Méteo France, afirmó que los glaciares alpinos estaban retrocediendo debido al efecto invernadero, lo que no contesta en absoluto si la contaminación humana está o no acelerando el cambio climático. Otro grupo de omisiones las tenemos en muchos reportajes y documentales. Pongamos por caso "Una Verdad Incómoda" del ex senador de USA, Al Gore. Las omisiones en todo el documental son claramente intencionadas ya que no hay ninguna referencia a las desigualdades en las tasas de emisión entre primer y tercer mundo y ni mucho menos al despilfarro que del petróleo hace Estados Unidos. En este sentido no hay ninguna crítica a la industria norteamericana, ni a su política capitalista, ni a las guerras por sus recursos energéticos. Parece por tanto sospechable que Al Gore no resulta un político convertido al ecologismo sino al alarmismo. Un tercer grupo de omisiones es la trilogía dióxido de carbono, petróleo y dólares. Si hablamos de cambio climático, estamos hablando de carbono y este proviene mayoritariamente de la quema del petróleo. Por lo tanto hablar de carbono atmosférico es hablar de los billones de dólares que mueve el petróleo y sus gigantescos intereses económicos, incluidos aquí los de quienes viven de investigar el calentamiento planetario. Así se entienden los pactos de Kyoto en donde los países ricos pueden comprar los derechos de emisión de dióxido a los estados pobres para así los industrializados seguir creciendo energética y económicamente mientras el futuro de la gran mayoría del Tercer Mundo permanece estancada. No vale obviar aquí los miles de proyectos de investigación sobre el calentamiento antropogénico que si se demostraran dudosos enviarían a miles de científicos al paro. Dejamos aquí el apartado de omisiones que explica gran parte de las paradojas del cambio climático para pasar al segundo y núcleo del problema, los errores cometidos. La ciencia es humana y como tal llena de equivocaciones. En diciembre de 2009, Phil Jones, profesor y director de la Unidad de Investigación sobre el Clima de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido dimitió por una supuesta manipulación de los datos que exageraban el cambio climático. Poco después, durante febrero de 2010, el IPCC de la ONU, el organismo científico más importante sobre el cambio climático, tuvo que reconocer una serie de errores que la prensa del momento destapó. Por un lado pronosticaron una tasa de fusión de los glaciares del Himalaya exagerada y que jamás se ha observado, y por el otro utilizaron las opiniones, y no datos, de guías y alpinistas de los Alpes para evaluar incorrectamente el ritmo de retroceso de sus glaciares. En fin, la ciencia no se construye con opiniones sino con razones. Al final este “clima” de errores y omisiones hizo fracasar la Cumbre del Clima en Copenhague ya que unos no se creían, o no querían creerse, la hipótesis del cambio climático antropogénico. El máximo responsable de aquel encuentro, el holandés Yvo Boer, anunció durante febrero de 2010 que decepcionado dimitiría del cargo. Ante las omisiones y los errores descritos, los creyentes en el calentamiento antropogénico, y como quien no quiere aceptar la realidad, han respondido con exageraciones en artículos y reportajes, una actitud que alimenta la no credibilidad del calentamiento humano. Por ejemplo, los gráficos de aumento de temperatura global terrestre nunca son de grados reales sino del diferencial entre las temperaturas medidas y la norma de décadas anteriores, un truco que exagera las variaciones climáticas. El resultado son gráficos alarmantes donde el calentamiento parece escalar picos de altura infinita. Si simplemente representáramos las temperaturas medidas el gráfico resultaría extremadamente suave. De hecho, el propio organismo de la ONU nunca ha estado exento de cometer exageraciones tales. En 2001 las Naciones Unidas publicaron que la temperatura media global terrestre había crecido 0,6 grados durante todo el siglo XX sin saber qué parte de los 0,6 correspondía a la contaminación humana. Como se puede ver, son datos totalmente ínfimos donde seis décimas en cien años es como si te dijeran que tienes fiebre porque tu cuerpo ha pasado de 36 a 36,6 grados. Iríais al médico en tal caso? Durante agosto de 2013, el responsable del grupo de investigación sobre el clima de Méteo France, Serge Platón, afirmaba que durante los últimos cincuenta años la temperatura de los Alpes había subido dos grados, algo exagerado dado que en mayo de 2013 la NASA había publicado que el calentamiento se había detenido durante la última década. Y añadimos aquí otra exageración en el documental de Al Gore, Una Verdad Incómoda, donde se afirmaba que la fusión de los glaciares de Groenlandia haría ascender el nivel del mar seis metros en pocos años, algo que el consenso científico ha calculado como irreal y exagerado. En palabras del periodista John Carlin hablando del cambio climático: lo notable de la época en que vivimos es la predisposición de la gente a creerse lo peor. Las anteriores omisiones, errores y exageraciones más las contradicciones que se derivan restan credibilidad al calentamiento antrópico, ¿qué hay que explicar ahora a los interesados? Pues más de lo mismo, la verdad. La visión de los agnósticos al cambio climático ostenta argumentos sólidos que hay que escuchar. Los agnósticos aquí nos aportan datos e interpretaciones que hacen pensar mucho, algo fundamental en una educación sana, crítica y justa. Por ejemplo el doctor Beers más otros autores publicaron en 1990 en la revista Nature que la actividad solar estaba aumentando desde hacía 300 años, lo que podía relacionarse con el actual calentamiento climático. Durante agosto de 1998 el doctor Jaume Bordonau, especialista en geología glacial de la Universidad de Barcelona, decía en La Vanguardia que estamos al final de un ciclo climático y que la tendencia natural en los próximos milenios debería ser al enfriamiento, y no al calentamiento presente. Cabe mencionar aquí que el doctor Burns más otros autores publicaron en la revista Science en 2003 que ha habido transiciones de fases climáticas cálidas a frías en sólo 25 años, por lo que quizás el calentamiento actual pueda resultar un simple paréntesis estacional y natural. Decía también Bordonau que no hay unanimidad científica sobre si la fusión de los glaciares del Pirineo se ha acelerado durante las últimas décadas debido a la contaminación humana. Su impresión es que lo hacen al ritmo de siempre. En 1999 la prestigiosa revista Nature publicaba que la fusión de los glaciares y su consecuente ascenso del nivel del mar provocaría la expansión de los océanos y con ella, el aumento del plancton marino que regularía la temperatura global a dos niveles, captando dióxido de carbono con la fotosíntesis y emitiendo azufre a la atmósfera. Ambos fenómenos contrarrestan el calentamiento global al restar dióxido y aumentar la formación de nubes que dispersan la luz solar hacia el espacio exterior. Hay que añadir que las emisiones humanas de carbono sólo significan el 1 por ciento de todo el dióxido de carbono atmosférico, excedente fácilmente asimilable por el actual fitoplancton creciente. Durante diciembre de 2000 la cumbre de La Haya no logró ningún acuerdo ante las informaciones cada vez más bien argumentadas de los agnósticos, una minoría de científicos que veían el calentamiento global como un ciclo natural y no como una consecuencia de la contaminación . De hecho, y en eso tenían bastante razón los agnósticos, el cambio climático global, y mientras no se demostrara lo contrario, era producto de la combinación de diferentes ciclos astronómicos, los conocidos ciclos de Milankovitch que abarcan miles de años, mientras que el calentamiento observado pertenece a pocas décadas. Cambios en la actividad solar, en el eje de rotación terrestre, en las corrientes termohalinas de los océanos o en otros fenómenos regulan los actuales periodos cálidos o fríos. Cabe decir que los modelos informáticos que intentan pronosticar el clima de las próximas decenas y lustros dan previsiones totalmente opuestas ante pequeñas modificaciones de las variables. La física de caos está detrás y el aleteo de una mariposa en el hemisferio norte puede provocar un huracán en el del sur. Así pues los datos instrumentales por ahora recogidos no captan las variaciones climáticas a largo plazo ofreciendo una perspectiva limitada que hace difícil distinguir entre las causas naturales y antropogénicos del cambio climático. Los datos geológicos antiguos y los históricos recientes ya nos dicen que se han producido en otras ocasiones pequeños recalentamientos del planeta como el actual. Durante los siglos X y XI existió un periodo cálido como el presente que permitió a los Vikingos alcanzar Islandia, Groenlandia y Canadá. En aquella época aún no existía contaminación industrial. Otro ejemplo es la Pequeña Edad del Hielo, una serie de siglos de grandes heladas, icebergs bajando por el Ebro y veranos muy frescos entre el XIV y el XIX. Hay que notar que durante ese XIX el mundo industrial ya llevaba contaminando más de un siglo y el clima continuaba resultando extremadamente frío. Por lo tanto, la causa directa del recalentamiento del siglo X y XI y de la frialdad del XIX, no fue producida por polución industrial alguna sino por causas naturales. Por si fuera poco todo lo anterior, y durante el mismo año 2000, el Instituto de Astrofísica de Canarias corroboró que la radiación solar había ido aumentando desde el siglo XVII, un hecho que explicaba el fin de la Pequeña Edad del Hielo y la entrada del calentamiento actual. Pero el año 2007 un libro publicado por la Universidad de Cambridge dobló la apuesta. Sus autores, los físicos Henrik Svensmark y Nigel Calder, explicaban que habían detectado durante todo el siglo XX un aumento claro de los rayos cósmicos del espacio exterior. Dicho libro, The Chilling Stars. Cosmo Views of Climate Change, detallaba que el aumento de rayos cósmicos era gran parte de la causa del aumento de las temperaturas actuales y que por tanto había que averiguar qué influía más en el clima, si la contaminación humana o las causas naturales. Todo aquello fue fulminante para los defensores del calentamiento humano. Pasaron seis años hasta que el IPCC de la ONU respondiera claramente ante los agnósticos. De hecho el mismo IPCC permitió filtrar a la prensa que a finales de 2013 emitirían un informe. Estábamos en enero de 2013 y el IPCC prometía que saldrían a la luz pruebas del calentamiento humano del planeta añadiendo que era extremadamente probable que la contaminación fuera la responsable real del calentamiento actual de todo el planeta, algo contradictorio con los datos de ese mismo año donde la NASA había publicado que la temperatura media global terrestre no había aumentado durante la última década. Por tanto el IPCC de la ONU no acababa de aportar pruebas fehacientes de la causa humana en el aumento de las temperaturas mundiales. Para los agnósticos esto significa que la verdad quiere pocas palabras, la mentira nunca tiene suficiente. Y aquí se acaba la clase, unas sesiones de hechos y razonamientos para ofrecer un buen debate. Ahora sólo queda alcanzar una opinión crítica y bien fundamentada, una conclusión por parte de los interesados. Según los hechos expuestos el calentamiento antropogénico resulta una tesis llena de paradojas donde habrá que ver si el hombre tiene más fuerza que la naturaleza o al revés. La conclusión pues es obvia, hay que dejar que los hechos y la ciencia, y no las opiniones, hagan su camino para alcanzar la verdad bajo tres preceptos esenciales: ser humildes, objetivos y sobre todo pacientes. Mientras tanto, y como decía Soren Kierkegaard, las paradojas son ideas grandiosas en embrión. Ahora mismo el cambio climático está lleno de ellas.