DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

viernes, 12 de julio de 2019

Horari escolar partit imposat


El Departament d’Educació ha decretat un horari partit en molts nous centres d’ensenyament. És a dir, si ara es feia sols horari de matí es passarà a classes de matí i tarda. El principal argument, i són paraules del Secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, és que és inacceptable que els alumnes dinin a quarts de quatre, la qual cosa ja estava resolta amb els menjadors escolars a quarts de tres. Però a més aquesta idea no té en compte els informes on es manifesta que els conflictes a les aules de Secundària es donaven fonamentalment per les tardes. Se sap, i està en molts estudis, que les trifulgues a classe s’esdevenen quan després de dinar els adolescents se senten molt inquiets al fer sessions durant les tardes. També cal afegir que l’horari de matins controla millor l’absentisme escolar concentrat per les tardes. Cal afegir que el Departament d’Educació, defensor de l’autonomia  de centres, ara vulgui imposar un horari partit a molts centres catalans. Tots ells haurien de poder escollir quin horari més els convé. Si ara tornem a un horari de matí i tarda, seria com un pas enrere en les millores educatives. A més no es pensa en les tardes infernals de maig i juny que sovint ostenta la nostra climatologia. Durant les mateixes se superen temperatures que la llei laboral prohibeix per tal de treballar-hi. A més el Departament d’Educació, sabent que segons ell mateix, s’ha reduït el fracàs escolar d’ençà l’aplicació de l’horari intensiu de matí, es contradiu tornant a un d’antic. No sembla que aquesta mesura esdevingui massa innovadora, amb l’afegit que el Departament d’Educació sempre ha apostat per la novetat. Avançar cap al futur no vol dir repetir els errors del passat.

jueves, 4 de julio de 2019

Jornada continuada a Secundària en perill

Jornada continuada a Secundària en perill
Professors de Secundària (aspepc·sps) troba paradoxal la proposta d’horaris escolars que la Fundació Bofill ha fet. Aquesta fundació ha proposat un horari partit a tots els centres d’ensenyament catalans. És a dir, si ara sols es feia horari de matí les classes passaran a ser de matí i tarda. Aquesta idea no té en compte dos fets contrastats. Primer que la vigent jornada continuada pel matí permet controlar i reduir millor l’absentisme escolar. I el segon que l’horari de matins redueix l’índex conflictes a les aules de Secundària, un fet que augmentava per les tardes. És curiós que la Fundació Jaume Bofill, defensora de l’autonomia de centres, ara vulgui imposar un horari partit a tots els centres catalans. Tots ells, i amb l’esmentada autonomia, han pogut escollir quin horari més els convenia. És més, i anualment, tots els centres de secundària que fan jornada continuada, avaluen si aquesta contribueix a la millora del rendiment acadèmic, a la reducció dels conflictes i a la millora de la convivència. Després pares, professors i alumnes voten si es manté en cada centre aquest horari o no. Per ara la jornada continuada s’ha votat majoritàriament a tots els centres públics catalans pel que si ara tornem a un horari de matí i tarda, seria com un pas enrere en la democràcia i en les millores d’ensenyament. A més no es pensa en les tardes infernals que sovint maig i juny ens imposa en la nostra climatologia. Durant els mateixos se superen temperatures que la llei laboral prohibeix per tal de treballar-hi.

Davant tot l’anterior, Professors de Secundària (aspepc·sps) vol saber què hi diu el Departament d’Educació al respecte, sabent que segons el mateix s’ha reduït el fracàs escolar d’ençà l’aplicació de l’horari intensiu de matí. Professors de Secundària (aspepc·sps) manifesta una suma preocupació en el fet que l’antic horari partit, que abans s’aplicava a Secundària, ara es vulgui aplicar de nou durant el proper curs. No sembla que aquesta mesura esdevingui massa innovadora, amb l’afegit que la Fundació Jaume Bofill sempre ha apostat per la innovació educativa. Podríem dir que la Bofill té presa en fer reformes a curt termini i l’educació no se la pot millorar amb mesures immediates. Els canvis sota la política d’innovacions semblen més una alteració del sistema educatiu que no pas una millora real en ensenyament. Avançar cap al futur no vol dir repetir els errors del passat.

miércoles, 3 de julio de 2019

Horari escolar en perill

Horari escolar en perill

La Fundació Bofill ha proposat un horari partit als centres d’ensenyament catalans. És a dir, si ara es feia sols horari de matí es passarà a classes de matí i tarda. Aquesta idea no té en compte els informes on es manifesta que els conflictes a les aules de Secundària es donaven fonamentalment per les tardes. Se sap, i està en molts estudis, que les trifulgues a classe s’esdevenen quan després de dinar els adolescents se senten molt violents al fer sessions per les tardes. Cal afegir que la Fundació Jaume Bofill, defensora de l’autonomia  de centres, ara vulgui imposar un horari partit a tots els centres catalans. Tots ells, i sota la votada autonomia de centres, han pogut escollir quin horari més els convenia. Si ara tornem a un horari de matí i tarda, seria com un pas enrere en les millores d’ensenyament. A més no es pensa en els mesos infernals de maig i juny que sovint ostenten la nostra climatologia. Durant els mateixos se superen les temperatures que la llei laboral prohibeix per tal de treballar-hi. Cal veure què diu el Departament d’Educació, sabent que segons el mateix s’ha reduït el fracàs escolar d’ençà l’aplicació de l’horari intensiu de matí. Tot i així la Fundació Jaume Bofill proposa que es facin per les tardes activitats extraescolars. La pregunta òbvia és qui pagarà totes aquestes sessions. Per tant és de suma preocupació que l’antic horari partit, que abans s’aplicava a Secundària, ara es vulgui aplicar de nou durant el proper curs. No sembla que aquesta mesura esdevingui massa innovadora, amb l’afegit que la Fundació Jaume Bofill sempre ha apostat per la innovació educativa. Podríem dir que la Bofill, i el seu afí, el Departament d’Educació, té presa en fer reformes a curt termini i l’educació no se la pot millorar amb mesures immediates. De fet aquest vell horari partit no està sent acordat ni publicat amb temps suficient. Els canvis sota la política d’innovacions semblen més una alteració del sistema educatiu que no pas una millora real en ensenyament. Avançar cap al futur no vol dir repetir els errors passats.