DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

miércoles, 17 de octubre de 2018

Millora i Innovació en la Formació de Mestres a debat?


Aquest 16 d’octubre de 2018 el MIF, o Millora i Innovació en la Formació de Mestres, ha proposat un lloable augment en el nivell de coneixements dels futurs mestres de primària. El problema esdevé quan suposats experts en educació, i que no imparteixen classes a secundària, proposen en aquest MIF com ha de ser el perfil del professor a secundària. En aquest sentit defensen que tant mestres de primària com professors de secundària han d’impartir classes indistintament dels 3 als 16 anys. Això provocaria un xoc molt important de mètodes pedagògics i nivells de coneixements en els claustres dels nostres centres. No és el mateix una aula amb adolescents de secundària que una d’infants de primària. Amb aquesta mesura resulta obvi que no es milloraria l’ensenyament a Catalunya, i molt menys quan molts membres del MIF parlen d’augmentar les teories pedagògiques en la formació dels nous docents en detriment dels coneixements que haurien d’impartir. Ells, aquest experts, no imparteixen classes a secundària però en canvi sentencien que cal fer en aules amb adolescents. Educar tots ho fem, ensenyar sols uns pocs.

jueves, 4 de octubre de 2018

Breve tratado sobre la estupidez humana

Ricardo Moreno


Esta semana aparecerá en las librerías el ensayo Breve tratado sobre la estupidez humana, publicado por la editorial Fórcola. Con prólogo de Francesc de Carreras, el libro deviene un excelente retrato de quienes se consideran sabios en nuestra sociedad pero que no lo son. Este breve tratado sobre la estupidez humana va dirigido contra los idiotas, tontos y necios que nos rodean, y contra las ideologías que contribuyen poderosamente cada día a incrementar sus filas y fomentar la estupidez. En tiempos del más obtuso populismo y de las frivolidades de la posverdad Ricardo Moreno, firma un libro muy oportuno y actual, pero sobre todo inteligente y con grandes dosis de sentido del humor.


(Barcelona, 04-10-2018)