DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

miércoles, 17 de octubre de 2018

Millora i Innovació en la Formació de Mestres a debat?


Aquest 16 d’octubre de 2018 el MIF, o Millora i Innovació en la Formació de Mestres, ha proposat un lloable augment en el nivell de coneixements dels futurs mestres de primària. El problema esdevé quan suposats experts en educació, i que no imparteixen classes a secundària, proposen en aquest MIF com ha de ser el perfil del professor a secundària. En aquest sentit defensen que tant mestres de primària com professors de secundària han d’impartir classes indistintament dels 3 als 16 anys. Això provocaria un xoc molt important de mètodes pedagògics i nivells de coneixements en els claustres dels nostres centres. No és el mateix una aula amb adolescents de secundària que una d’infants de primària. Amb aquesta mesura resulta obvi que no es milloraria l’ensenyament a Catalunya, i molt menys quan molts membres del MIF parlen d’augmentar les teories pedagògiques en la formació dels nous docents en detriment dels coneixements que haurien d’impartir. Ells, aquest experts, no imparteixen classes a secundària però en canvi sentencien que cal fer en aules amb adolescents. Educar tots ho fem, ensenyar sols uns pocs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario