DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

miércoles, 12 de febrero de 2020

Oposicions 2020: BARGALLÓ VOL DESTRUIR L’EDUCACIÓ ?

Oposicions 2020: BARGALLÓ VOL DESTRUIR L’EDUCACIÓ ?
e-NOTÍCIES 12 de febrer de 2020
El Segre 18 de febrer de 2020
El Punt Avui 22 de febrer de 2020

El conseller Bargalló i el seu Departament ha presentat recentment els últims retocs per a les oposicions al Cos de Professors de Secundària. Si educar és orientar l’individu per tal que assoleixi coneixements contrastats i criteris objectius, ara l’elecció dels docents va en sentit contrari. Les noves oposicions valoren molt poc el nivell de coneixements dels docents en la seva especialitat fet que comportarà professors que sabran poc què explicar encara que se’ls vol avaluar més de com han d’explicar. És a dir, el plantejament del Departament ja no és que l'ensenyament es fonamenti en els coneixements i en un professorat sòlidament format en la matèria que ensenya, sinó en reduir les especialitats docents mantenint-ne el nom però buidant-les de contingut. La prova d’això roman en el fet que no cal titulació afí per a presentar-se a una determinada especialitat docent. De fet la primera prova de l’oposició, eliminatòria, la pot superar qualsevol aspirant sense tenir coneixements sòlids de la seva especialitat, només cal que domini la terminologia competencial que el Departament ha creat a tal efecte. En igual sentit treballa la segona prova eliminatòria on s’han gairebé eliminat els coneixements de l'especialitat a demostrar. De fet la part pràctica, i que equival a un 70% de la nota, l'han reconvertit en un supòsit didàctic on els coneixements de l'especialitat han estat substituïts per qüestions generals. En definitiva, que els nous docents no cal que siguin doctes en la seva especialitat, la qual cosa implica que volen que ensenyin poc als nostres fills. Ens hem begut l’enteniment?

No hay comentarios:

Publicar un comentario