DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

jueves, 20 de septiembre de 2018

Cursos de preparació d’oposicions per al cos docent de secundària: especialitat biologia i geologia

Cursos de preparació d’oposicions per al cos docent de secundària: especialitat biologia i geologia
Vols accedir a la professió docent? Nosaltres t’hi ajudarem
El Col·legi es posa al teu servei per oferir-te ajut i suport en la preparació de les proves amb un equip de professionals docents amb llarga experiència.
Ens avalen l’experiència, la qualitat i el rigor en la preparació dels nostres cursos amb més de 300 professors formats en la darrera edició 2017-2018.
Tens previst presentar-te a la pròxima convocatòria d’oposicions, de l’especialitat de matemàtiques? T’oferim aquest curs per a la preparació dels temaris.
Si tens qualsevol dubte o consulta, contacta amb nosaltres.
Ben cordialment,


- - - - - - - -
cid:image001.png@01D3A4B1.45900770
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8, pral. 08007 Barcelona
Tel. 933170428Fax 934124907www.cdl.cat 
Seguiu-nos a Facebook i a Twitter
Si us plau, no imprimiu aquest correu si no és realment necessari. Contribuïm a preservar el medi ambient.
Avís de confidencialitat
Aquest correu i la informació que conté són de caràcter confidencial, i s’adrecen exclusivament al destinatari esmentat a l’encapçalament, les dades del qual formen part de la base de dades titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA, amb domicili professional a Rambla de Catalunya, 8, pral., 08007 de Barcelona, ​​amb la finalitat de gestionar i canalitzar les comunicacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb el responsable del tractament. De conformitat amb el que disposa la LO 15/1999, de protecció de dades, i en el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació d’ús, mitjançant comunicació per escrit a l’adreça citada anteriorment. Si el receptor de la comunicació no fos el destinatari, us preguem que ens ho comuniqueu immediatament, procediu a destruir el missatge rebut i que us abstingueu de fer servir, revelar, distribuir, imprimir, copiar o realitzar qualsevol altre acte de comunicació d’aquesta informació.
- - - - - - - -


Col·legi de Llicenciats de Catalunya
Rbla. Catalunya, 8, pral
08007 Barcelona
http://www.cdl.cat
info@cdl.cat 

No hay comentarios:

Publicar un comentario