DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

jueves, 8 de noviembre de 2018

29N:PERQUÈ VAGA A L’ENSENYAMENT

29N:VAGA A L’ENSENYAMENT
PÚBLIC

Les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, encara
no han estat revertides després de cinc anys de creixement econòmic. Això ha generat un greu
deteriorament de les condicions laborals i, per tant, de la qualitat de l'ensenyament públic. Tot plegat,
en un sistema endèmicament infrafinançat, que no acompleix ni de lluny el 6% establert per la LEC.
De fet, estem prácticament a un terç -2,04%-.
En aquest context, el Departament d'Ensenyament ha introduït, a més a més, la selecció arbitrària de
personal, que han malmès el funcionament democràtic dels centres.
Per tot això, els sindicats sotasignats convoquem una vaga a l'Ensenyament Públic per al proper 29
de novembre, amb la següent plataforma reivindicativa:
1. Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal (23 a Primària i
18 a Secundària) d'aplicació al curs 2019/20 com a reivindicació irrenunciable.
2. Retorn a l'horari de permanència del professorat de Secundària (24h.)
3. Reducció de les ràtios: màxim de 22 a Primària i 27 a Secundària (o inferior per garantir
que no hi hagi tancaments de grups) el curs 2019/20 i de 20 a Primària i 25 a Secundària
el curs 2020/21.
4. Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
5. Increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat.
6. Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.
7. Recuperació de poder adquisitiu: Calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i 2014;
retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.
8. Consolidació del lloc de treball del personal interí; canvi del model d'oposicions.
9. Manteniment de la Formació Professional pública a Ensenyament.
10. Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).
Fem una crida al conjunt del professorat i del personal laboral de l'Ensenyament Públic de Catalunya
a organitzar la vaga als centres, a secundar-la i a debatre i decidir sobre la seva continuïtat. Així
mateix, convidem la resta d'organitzacions sindicals a sumar-se a aquesta convocatòria.
Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS), USTEC·STEs (IAC),
CGT Ensenyament
Núm.184. Novembre de 2018

No hay comentarios:

Publicar un comentario