DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

miércoles, 3 de julio de 2019

Horari escolar en perill

Horari escolar en perill

La Fundació Bofill ha proposat un horari partit als centres d’ensenyament catalans. És a dir, si ara es feia sols horari de matí es passarà a classes de matí i tarda. Aquesta idea no té en compte els informes on es manifesta que els conflictes a les aules de Secundària es donaven fonamentalment per les tardes. Se sap, i està en molts estudis, que les trifulgues a classe s’esdevenen quan després de dinar els adolescents se senten molt violents al fer sessions per les tardes. Cal afegir que la Fundació Jaume Bofill, defensora de l’autonomia  de centres, ara vulgui imposar un horari partit a tots els centres catalans. Tots ells, i sota la votada autonomia de centres, han pogut escollir quin horari més els convenia. Si ara tornem a un horari de matí i tarda, seria com un pas enrere en les millores d’ensenyament. A més no es pensa en els mesos infernals de maig i juny que sovint ostenten la nostra climatologia. Durant els mateixos se superen les temperatures que la llei laboral prohibeix per tal de treballar-hi. Cal veure què diu el Departament d’Educació, sabent que segons el mateix s’ha reduït el fracàs escolar d’ençà l’aplicació de l’horari intensiu de matí. Tot i així la Fundació Jaume Bofill proposa que es facin per les tardes activitats extraescolars. La pregunta òbvia és qui pagarà totes aquestes sessions. Per tant és de suma preocupació que l’antic horari partit, que abans s’aplicava a Secundària, ara es vulgui aplicar de nou durant el proper curs. No sembla que aquesta mesura esdevingui massa innovadora, amb l’afegit que la Fundació Jaume Bofill sempre ha apostat per la innovació educativa. Podríem dir que la Bofill, i el seu afí, el Departament d’Educació, té presa en fer reformes a curt termini i l’educació no se la pot millorar amb mesures immediates. De fet aquest vell horari partit no està sent acordat ni publicat amb temps suficient. Els canvis sota la política d’innovacions semblen més una alteració del sistema educatiu que no pas una millora real en ensenyament. Avançar cap al futur no vol dir repetir els errors passats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario