DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

viernes, 2 de agosto de 2019

Bargalló de Catalunya destructor

El Punt Avui 28 de juliol de 2019
El Segre 2 d'agost de 2019

La cultura crítica i l’empresa competent a Catalunya arrelen d’un ensenyament sòlid en coneixements i sabers. Si aquests disminuïssin en els nostres centres educatius ens abocaríem a una societat de baixa formació, dificultats laborals i ínfim criteri. Doncs la política educativa del conseller Bargalló ha imposat, i en pocs mesos, que els docents eduquin més que no pas ensenyin tants coneixements, és a dir, menys saber i menys intel·ligència. Bargalló ha dit que els professors ensenyen massa a les seves aules i el que cal es potenciar més les habilitats de cada individu. En certa manera, i amb menys coneixements, s’està adobant un sistema educatiu curt de mires i ple de mancances per als nostres fills i societat. Aquesta baixada en els coneixements dinamita la formació dels futurs ciutadans, la possibilitat que puguin assolir bons llocs laborals i la capacitat d’esdevenir crítics amb la política estatal. Per tant s’està posant en safata la feina brossa, el ciutadà mediocre i la fi de la identitat catalana davant un Estat força centralista. Potser en menys de quinze anys, i amb pocs coneixements al cap, molts esdevindran monàrquics convençuts, parlant més castellà que català, i renegant altre cop de la sobirania catalana. Educar bons hàbits, molts ho fan, però ensenyar doctes coneixements, sols uns pocs. La identitat catalana hi podria estar en joc.


No hay comentarios:

Publicar un comentario