DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

jueves, 21 de febrero de 2013

LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA de Dominique Lapierre

Novel·la que amb el rerafons de Calcuta narra amb tot detall les vivències de la pobresa i del seu denominador comú, compartir el poc que es posseeix. Amb estructura d’un típic best seller comercial, va destil·lant amb tota mena d’informacions històriques, geogràfiques i ètniques l’entorn hindú per fer-ne un xoc cultural amb occident, símbol del qual n’és el metge. L’essència de tota la història ens regala un missatge de d’amor i d’alegria, i és que la vida és un regal. Quan sols es té això, vida, és quan els humans més valorem el que compartim amb els demés, la felicitat de viure-la. Tot i això el final de la narrativa resulta hecatòmbic, colpidor i esgarrifant. La ignorància permet la manipulació de les masses en pro de poders sense escrúpols més ignorants encara de la bellesa de la felicitat dels humils (1994).

No hay comentarios:

Publicar un comentario