DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

lunes, 27 de marzo de 2017

I DEBAT: FÒRUM PER AL PROGRÈS DE L’ENSENYAMENT

PRESENTACIÓ DEL FÒRUM PER AL PROGRÈS DE L’ENSENYAMENT

Debatran sobre el futur del sistema educatiu:

Senyor Francisco López Rupérez, ex president del Consell Escolar de l’Estat.
Senyor Lluís Font Espinós, president del Consell Escolar de Catalunya.Dimarts, 28 de març, 19 hores, Sala d’Actes del Col·legi de Doctors i Llicenciats, Rambla de Catalunya, 8, Barcelona.


LES PREGUNTES

1- A nivell de l’estructura del sistema educatiu, i si sols se’n pogués escollir una, quina és la millor opció per a millorar l’ensenyament:
A)    Un sistema educatiu que mantindria l'actual estructura d’etapes i cursos d'acord amb la durada del Batxillerat d’ara?
B)   Un sistema educatiu que no mantindria l'actual estructura d’etapes i cursos allargant el Batxillerat i Primària però reduint la ESO?

2- Alguns han afirmat que el model educatiu competencial és un model educatiu del segle XXI i l’estructural un d’ensenyament del XIX. Tot i que en els centres s’ensenya i s’educa alhora, i si sols se’n pogués escollir una, quina és la millor opció per a millorar l’ensenyament:
A)    L’ensenyament estructural que transmet més coneixements i que ensenya més que educa?
B)   O l’educació comprensiva que transmet hàbits competencials però que educa més que ensenya?
3- Així com Estònia, amb els millors resultats PISA d’Europa, manté un currículum exigent i homogeni per a tots els seus centres amb revàlides de nivell a 3è, 6è i 9è, quina és la millor opció, i si sols se’n pogués escollir una, per a millorar l’ensenyament:
A)    Un model educatiu transversal i no estructurat en matèries i llibres sota les innovacions pedagògiques?
B)   Un model d’ensenyament concret i estructurat en matèries i llibres sota la didàctica contrastada?
4- Donat que avui dia s’està pensant modificar la formació de mestres i professors tot imitant l’excel·lència docent d’Estònia i Finlàndia, quina ha de ser la millor opció, i si sols se’n pogués escollir una, per a millorar l’ensenyament:
A)    Uns docents generalistes i més coneixedors de les diferents teories pedagògiques que de l’especialitat que han d’impartir?
B)   Uns docents doctes i més sabedors de la seva especialitat a impartir que de les diferents teories pedagògiques?
5- I finalment, i al respecte de la gestió dels centres, i si sols se’n pogués escollir una, quina pot ser la millor opció per a millorar l’ensenyament:
A)    Una direcció autoritària model decret de plantilles?

B)   Una direcció més participativa?

No hay comentarios:

Publicar un comentario